En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige ska inte längre vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister.
Det föreslår regeringen i en propositionsom har överlämnats till riksdagen idag. Syftet är att stärka konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.

Näringsidkaren kan i stället använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom EES, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav.

Förslaget förväntas beröra c:a hundra företag men antalet kan vara betydligt större, eftersom det finns ett mörkertal.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Bakgrund
Krav på certifierade kassaregister för kontantbranschen gäller sedan tidigare för dem som är skattskyldiga till inkomstskatt i Sverige.

En förutsättning är att de i mer än obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller betalning med kontokort.

Normalt innebär det en omsättning som överstiger fyra prisbasbelopp, alltså 179 200 för 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78   

Genvägar
Prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Publicerad 29 november 2016 · Uppdaterad 29 november 2016