En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<p>Hej och tack för en bra sida!</p><p>Jag är ensam ägare till ett svenskt AB. Bolaget har en anställd VD. Jag är själv inte är aktiv i bolaget, men tar ut lön från bolaget för att kunna utnyttja 3:12 regeln maximalt.</p><p>Jag planerar att flytta utomlands, och kommer då endast att ha väsentlig anknytning till Sverige genom mitt ägande i bolaget.</p><p>Finns det någon möjlighet att slippa avyttra mitt bolag för att klara mig runt det svenska kravet på &rsquo;väsentlig anknytning&rsquo;? Kan ett utländskt bolag bli moder och jag lämnar styrelsen?</p><p>Jag vill ogärna sälja mitt bolag, som genererar stora vinster varje år.</p><p>Kom med lite idéer tack!<br />&nbsp;</p>

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 07, 2014

    Hej

    Väsentlig anknytning kan föreligga om man är ”ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här”. Som det uttrycks i lagtexten. Det hjälper inte om man låter ett utländskt bolag bli moder. I praxis finns fall där det krävts att onoterat aktieinnehav ska understiga 10 % för att undvika väsentlig anknytning.