En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Tänk följande exempel:

Jag har 1 000 000 kr investerat på ett Investeringssparkonto (summan förändras inte under året) och statslåneräntan ligger på 0,65%. Regeringen har också skapat ett nytt påslag när det gäller uträkningen av schablonintäkten på 0.75%. 

Det ger en schablonintäkt på: (0.65% + 0.75%)*1 000 000 = 14 000 kr.

Av 14 000 kr beskattas sedan 30% = 4200 kr är min skatt. 

MEN, säg att jag tar ett bostadslån på 1 000 000 kr med en ränta på 1.4%. Det ger en räntekostnad på 1.4%*1 000 000 kr = 14 000 kr. 

Då uppgår både min räntekostnad på mitt bostadslån och min schablonintäkt på mitt Investeringssparkonto till 14 000 kr vardera. Kan jag kvitta de här rakt av mot varandra? Så förstår jag Skatteverket och andra källor: https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/investeringssparkonto/investeringssparkonto/kanjagkvittabortschablonintaktenpaettinvesteringssparkontomottexranteutgiftersomjagharbetalatunderbeskattningsaret.5.71004e4c133e23bf6db80001421.html

Men det låter för bra för att vara sant. Finns det någon gräns för hur mycket jag får kvitta, exempelvis max 30% av räntekostnaderna eller liknande (som gäller när man kvittar sin lön mot räntekostnader)?

Om det inte finns någon gräns för hur mycket man får kvitta så betyder det följande: Om jag har en miljon kronor i ett Investeringssparkonto, kan jag därmed köpa en bostad för motsvarande belopp (baserat på att räntor osv är de samma) utan att det kostar mig något extra överhuvudtaget, eftersom räntekostnaden kvittas bort. Jag kommer alltså bara betala 4200 kr i skatt, och mitt bostadslån kommer att dras bort, dvs bostaden kommer inte innebära några extra kostnader (vara ”gratis”). 

7 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 17, 2016

  Hej!

  Du tänker helt rätt, då schablonintäkten på ISK tas upp i kapital som en intäkt så får ränteutgifterna kvittas mot schablonintäkten.

  Det finns i dagsläget ingen övre gräns för hur mycket ränteutgifter man får dra.

  Utifrån ditt upplägg så kommer du inte att betala någon skatt alls på ISK.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Jdorin
  nov 19, 2016

  Hej Daniel!

  Jag blir tyvärr fortfarande inte klar på min fråga. Du skriver att jag inte får betala någon skatt alls på ISK.

  Men min fråga var: Kan jag slippa räntekostnaden på 14 000 med hjälp av det här upplägget? Skatteverket skriver ju i ovan information att man får kvitta schablonintäkt mot räntekostnader. 

 1. anon
  D Andersson
  nov 21, 2016

  Hej igen!

  Med detta upplägg så får du kvitta schablonintäkten mot räntekostnaden.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Jdorin
  nov 22, 2016

  Okej, jag tror att jag helt enkelt har missförstått bergreppet "kvitta".

  När du säger att man kan "kvitta schablonintäkten mot räntekostnaden", så menar du att schablonintäkten blir 0, medan räntekostnaden för ens lån fortfarande betalas som vanligt? 

  Jag uppfattade det nämligen tidigare som att man slapp räntekostnaden helt och hållet om man hade en motsvarande schablonintäkt, men jag måste ha tolkat begreppet fel. Eller hur? 

 1. anon
  D Andersson
  nov 22, 2016

  Hej igen!

  Nu förstår jag frågetecknet från din sida. Det är helt korrekt att du måste betala ränteutgifterna som vanligt.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Jdorin
  nov 24, 2016

  Tack för svar!

  Då har jag en följdfråga: Om man redan har "använt" hela sin ränteutgift till att kvitta bort schablonintäkten, då får man väl inte använda sin ränteutgift för att minska skatt med hjälp av "det vanliga ränteavdraget" som görs med hjälp av löneinkomst? Dvs normalt har man ju ett ränteavdrag på 30% när man har lån, men i det här fallet så försvinner den möjligeten när man istället drar bort sin schablonintäkten, eller hur? Resultatet blir således att man inte sparar något eftersom man får betala motsvarande skatt på sin ISK ändå om man har löneinkomst, dvs möjligheten att dra bort "schablonintäkten" ger ingenting. 

 1. anon
  D Andersson
  nov 24, 2016

  Hej!

  Det är helt korrekt att du inte kan använda ränteutgiften en gång till för att kvitta 30 procent av ränteutgiften mot löneinkomster

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB