En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har skrivit på ett kontrakt för ett jobb i England om ett år. Som bonus för att jag har skrivit på kontraktet kommer jag att få ett antal tusen kronor redan nu. Hur ska denna bonus deklareras och beskattas?

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 17, 2005

  Hej Smurgas!

  Det är inte riktigt klart på Din beskrivning om den s.k. ettårsregeln gäller för Dig. Den lyder:

  "Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport."

  Om ettårsregeln är tillämplig i Ditt fall, så torde inkomst av anställningen vara fri från svensk beskattning oavsett när den betalas ut. Jag utgår då från att utbetalning sker från en brittisk arbetsgivare. Tänk på att brittisk beskattning kan bli aktuell.

  Titta också på min blog "Helt skattefri lön"! Irland och Storbritannien har likartade s.k. "remittance rules".

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  smurgas
  nov 04, 2005

  Hej

  Tack för ditt svar.

  Du svarade "Om ettårsregeln är tillämplig i Ditt fall, så torde inkomst av anställningen vara fri från svensk beskattning oavsett när den betalas ut."

  Då jag avser att jobba där mer än ett år antar jag att "ettårsregeln" gäller, men skulle inte "kontantprincipen" kunna innebära att det faktiskt spelar roll när bonusen betalas ut?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 04, 2005

  Hej Smurgas!

  Det är lite farligt att ge svar så här utan att känna Dina omständigheter i detalj. Det finns dock rättsfall som, om sexmånaderssregeln är tillämplig, pekar på att det inte spelar någon roll när i tiden lönen betalas ut. Samma sak borde rimligtvis gälla vid tillämpning av ettårsregeln. Om Du betalar skatt på inkomsten i England, bör Du dock kunna tillämpa sexmånadersregeln. Vid tillämpning av ettårsregeln behöver man under vissa förutsättningar inte ha betalt skatt i det andra landet.

  Naturligtvis skall Du i Din svenska deklaration under "Särskilda upplysningar" tala om att Du fått bonusen.  Men samtidigt kan Du redogöra för samtliga relevanta omständigheter och yrka att bonusen skall undantas från svensk beskattning, eftersom Du anser att sexmånaders- alternativt ettårsregeln är tillämplig. Genom att helt öppet redogöra för samtliga relevanta omständigheter undviker Du skattetillägg/skattebrott, om något trots allt skulle vara fel.

  Jag antar att Din nye arbetsgivare är engelsk. I så fall kan Du kanske rådgöra med honom eller med brittisk skatteexpert om hur Du skall behandla bonusen i Din engelska deklaration.

  Om arbetsgivaren inte är engelsk och pengarna aldrig kommer in till England, kan Du kanske - helt lagligt - även slippa engelsk beskattning enligt de s.k. remittance- reglerna.

  Om Du vill diskutera dessa frågor mer i detalj, så är Du välkommen att ringa mig för en konsultation.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB