En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 Jag tänkte använda ett rum i min bostadsrätt till företagets kontor, och vill veta vad som ingår i en skälig kostnad för avdrag?  Kan man bara ta ut hyran bara för att täcka över "skälig kostnad" så att beskattningsbar vinst blir noll? 

 Tack!

 Med Vänlig hälsning,

Marcus

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  dec 21, 2010

  Hej mkuang!

  Dina uppgifter är knapphändiga så det är svårt att besvara din fråga. Jag bifogar ett svar jag har lämnat på en liknande fråga, där du kanske kan hämta svar. Om inte får du återkomma.

  Du ska hyra ut en del av din privatbostadsfastighet till ditt bolag. Det är då viktigt att det verkligen är fråga om ett hyresförhållande, dvs. att ditt bolag verkligen har behov av lokalen och att det inte är fråga om en skattemässig konstruktion. I det senare fallet ska hyresbeloppet betraktas som lön från bolaget till dig.

  Du bör upprätta ett skriftligt hyresavtal mellan dig och ditt bolag.

  Om det är fråga om ett reellt hyresförhållande ska hyran delas in i två delar

  - marknadsmässig hyra och
  - överhyra
   
  Den del av hyran som eventuellt överstiger marknadsmässig hyra kallas överhyra.

  Det kan ofta vara svårt att fastställa vad som är marknadsmässig hyra. Egentligen är det vad ditt bolag skulle ha fått betala till en utomstående för en motsvarande lokal. Det gäller för dig att försöka få fram en sådan uppgift.

  Du ska ta upp marknadsmässig hyra som inkomst av kapital men du får, eftersom det är fråga om uthyrning till ett eget bolag, inte göra vare sig schablonavdrag eller avdrag med 20 procent av hyresbeloppet utan bar ett rimligt avdrag för de merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget nyttjar lokalen. Det blir alltså fråga om merkostnader för el, uppvärmning, slitage m.m.

  Eventuell överhyra beskattas som lön.

  Hyran bör betalas som vid hyresavtal mellan parter som inte är närstående, dvs. i förskott per månad eller kvartal.

  Ditt bolag får kostnadsavdrag för den marknadsmässiga hyran och avdrag såsom för lön för eventuell överhyra med skyldighet att betala arbetsgivaravgifter på detta lönebelopp.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB