En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om jag har ett bolag som är registerat på Malta, men som har fast driftställe i Sverige, hur går då beskattningen av bolaget till rent praktiskt?

Säg att bolaget borde betala 50% skatt på vinsten i Sverige med 3:12 regler. Kommer bolaget då först att betala 35% skatt på Malta (dvs maltesisk vinstskatt) och sedan endast 15% skatt till Sverige för att undvika dubbelbeskattning (trots att all bolagsverksamhet är i Sverige, förutom administration vilket utförs av maltesiska konsulter)? 

Ska årsredovisningen som görs till maltesiska skattemyndigheter också lämnas till svenska skattemyndigheter för att de ska kunna granska den?

Vilket lands bokföringsregler gäller? Har både Malta och Sverige rätt att hävda att det finns fel i bokföringen och kräva tillägg och straffavgifter? Gäller 3:12 reglerna? 

16 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 01, 2019

  Hej!

  I Sverige kommer den del av vinsten som är hänförlig till det fasta driftstället att beskattas med svensk bolagsskatt dvs 21,4 procent under 2019. Detta innebär att du måste avgöra vilka inkomster som tillhör det fasta driftstället. För att undvika dubbelbeskattning så ska Malta antingen inte beskatta inkomsten alls eller avräkna den svenska skatten.

  När det gäller årsredovisningen så finns det inga gemensamma regler utan du måste ha en för det fasta driftstället i Sverige och en för hela bolaget på Malta. Detta innebär att du kan drabbas av straffavgifter i båda länderna.

  Du som ägare av bolaget ska redovisa utdelningen på samma sätt som om det vore ett svenskt bolag dvs 3:12 är aktuella för dig också.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  jfkh2
  sep 02, 2019

  Men om all verksamhet sker i Sverige (dvs företagets enda anställde sitter i Sverige och inga kunder finns på Malta) så lär väl hela företaget räknas ha fast driftställe i Sverige?

  Om nu fast driftställe för hela företaget gäller i Sverige, tror du då att det går att använda samma årsredovisning både på Malta och i Sverige som skapas av malteiska konsulter, eller tror du även att svenska konsulter måste upprätta en "svensk" årsredovisning (pga att regler och annat kanske skiljer sig mellan länderna)? 

 1. anon
  D Andersson
  sep 02, 2019

  Hej!

  Om all verksamhet bedrivs i Sverige så kommer du att drabbas av de svenska CFC reglerna med största sannolikhet vilket innebär att resultatet beskattas hos delägarna. Enda sättet att kommer runt dessa regler är om verksamheten bedrivs åtminstone delvis på Malta. Om bolaget bara har verksamhet i Sverige är det bättre att ha ett svenskt AB.

  Om ändå det bir aktuellt med fast driftställe i Sverige så måste bokföring, årsredovisning mm upprättas enligt svenska regler dvs ni kan inte använda en maltesisk årsredovisning mm.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 02, 2019

  Om han endast bedrivit kapitalförvaltning, under samma premisser, samt erlagt svensk kupongskatt, vad gäller då ? )))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 03, 2019

  Hej!

  Även om man bedriver kapitalförvaltning så kan ett bolag få fast driftställe i Sverige. Det finns en äldre dom från dåvarande Regeringsrätten där en svensk man bildade ett norskt bolag men där verksamheten bedrevs från Sverige. I detta fall fick bolaget ett fast driftställe i Sverige.

  Detsamma gäller CFC reglerna dvs att de kan tillämpas även om bolaget bara bedriver kapitalförvaltning.

  Att man betalar svensk kupongskatt torde inte förändra detta.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 03, 2019

  Så då kan SKV de facto skatta bruttobeloppet till 57 procent, och sedan förvägra att återbetala de 30 procent som redan erlagts ? Jag har nämligen ett dylikt ärende som befinner sig, sedan 10 månader utan svar, i förvaltningsrätten i Falun (ett bihang till en självrättelse som lämnades tyvärr in februari 2014 - dvs de satt på SKV 3740 i närmare 4 år innan det lämnades lver till Ludvika). Mao kära läsare, undvik SKV - särskilt som utlandssvensk (jag har bott i HR sedan 2012 - som har nästan all beskattningsrätt). Året i fråga gäller kuponger 2009.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 03, 2019

  Hej!

  Skatteverket borde återbetala kupongskatten då den tagits ut felaktigt då den faktiska mottagaren enligt skattelagstiftningen inte är begränsat skattskyldig. Dock är jag medveten om att detta inte alltid verkar fungera.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 03, 2019

  Vi får se. Sedan finns alltid EU konventioner samt HR lagstiftning.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 03, 2019

  Men mao ord kära utlandssvenskar - undvik SKV. De har nåmligen utvecklats till en statssponsrad terrororganisation. Just duck and hide !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 03, 2019

  Jag har dock, i övrigt begärt skadestpnd frpn SKV . motsvarande 1 miljon SEK per pr plus 10 procents APR. De vägrar dock att svara. Enligt Svensk intern rätt och praxis leder passivitet till medgivande ! Men vägrar SKV så småningom så år det HR rätt som de eller vi måste ta det igenom ! Jag väljer nömligen som utlandssvensk jurisdiktion ! Beträffande tjänstefel Daniel, måste inte SKVs handläggare förse mig med sina personnummer ? De vägrar hitintills då de inser att jag kan de facto polisanmäla dem här !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 03, 2019

  Hej!

  Jag vågar inte svara om Skatteverket är skyldiga att lämna ut anställdas personnummer men Skatteverket är skyldig att lämna ut uppgifter om anställdas löner så jag misstänker att det går att få reda på det genom att få ut lönerna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 04, 2019

  Tack Daniel. Jag prövar !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  jfkh2
  sep 04, 2019

  Tack för ditt svar Daniel. Du skriver "Om bolaget bara har verksamhet i Sverige är det bättre att ha ett svenskt AB.", vilket jag kan förstå.

  Men i mitt fall så är det dock så att jag har haft ett bolag på Malta i flera år och funderar på att flytta tillbaka till Sverige. Om jag behåller mitt bolag på Malta (trots att det får fast driftställe i Sverige) så förstår jag det som att jag kan flytta utomlands i framtiden utan att behöva bry mig om att vara utomlands en viss period innan jag kan sälja mitt företag eller ta ut vinst och samtidigt slippa svensk skatt (tror det normalt är 5 eller 10 år som gäller).

  Dvs jag skulle kunna "lagra" all vinst i företaget (och endast betala 22% vinstskatt), sedan ta ut all vinst till låg skatt genom att flytta tillbaka till Malta något år om säg 5-10 år. Stämmer det här? 

 1. anon
  D Andersson
  sep 05, 2019

  Hej igen!

  Det stämmer att de vinsten på de utländska aktierna inte kan beskattas i Sverige om du säljer dem efter en flytt från Sverige. Orsaken är att du anskaffade utländska aktier när du var begränsat skattskyldig i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 10, 2019

  Daniel, SKV har i ett flertal svar vägrat att lämna ut deklarationer med hänvisning till att de då måste ha personnummer. Dvs ett Catch 22 resonemang ! Helt oacceptabelt ! De vet även vilka personerna är då de alla arbetar på SKV ! Undrar hur Upprag Granskning lyckades. Har gjort en forward till Joachim Dyfvermark - som jag tycker är ett inkompetent svin - med samma fråga - dvs hut de lyckades få ut det tex för deras november 2016 program.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Tor Andersson
  aug 25, 2020

  Jag gjorde min årsredovisning utomlands, då jag inte kunde återvända till Sverige pga corona. Vi körde edeklarera.se i år, enkelt och prisvärt. 

  https://edeklarera.se/