En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Från den 1 juli ska utländska arbetsgivare rapportera utstationering av anställda som arbetar i Sverige till arbetsmiljöverket. Rapporteringen ska ske omedelbart eller i vissa fall inom 5 dagar från det att arbetet påbörjades. Den utländske arbetsgivaren måste också ha en kontaktperson i Sverige. Rapporten ska lämnas till Arbetsmiljöverket. Det sker enklast på verkets hemsida. Även om detta inte har direkt med skatt att göra, får det naturligtvis ändå betydelse på det sättet att det blir betydligt svårare för dem som olagligen försöker undkomma svensk skatt. Arbetsmiljöverket har mer information.

Skattepunkten kan hjälpa till med rapporteringen och även med kontaktperson.

Från den 1 augusti ska företrädesvis svenska arbetsgivare rapportera anställda som kommer från tredjeland till Skatteverket. Med tredje land menas andra länder än EU-länder och Schweiz. Man har gjort ändringar i utlänningslagen (2005:716) och i utlänningsförordningen 7 kap. 1b §. I vissa fall torde även utländska arbetsgivare kunna bli skyldiga att rapportera. Det torde i vart fall dem som har fast driftställe i Sverige. Skatteverket har mer information.

Även i det sistnämnda fallet hjälper vi på Skattepunkten gärna till.