En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Enligt mervärdesskattedirektivet artikel 176 ska avdraget till mervärdesskatt för representation gälla oförändrat sedan EU-inträdet. Detta har fastslagits i en kammarrättsdom och ett ställningstagande från Skatteverket. EU:s regler har nämligen högre dignitet än våra egna på mervärdesskatteområdet. Detta kan också uttryckas som att Sverige inte på ett korrekt sätt infört EU:s mervärdesskattedirektiv. Det finns fler exempel på att Sverige inte brytt sig om att införa EU:s mervärdesskattedirektiv.

Skillnaden mellan nuvarande regler och 1995 års regler är relativt stora. Bl.a. gällde avdrag för moms avseende middag med den ingående momsen på 300 kr men inget avdrag för alkoholhaltiga drycker.

Om ett företag haft mycket stor representation under de senaste sex åren (t.ex. konferenser) kan det finnas anledning att kräva tillbaka mervärdesskatt. Tyvärr kan vi inte gå tillbaka ända till 1995 enligt normala regler i skatteförfarandelagen. Jag vill inte spekulera i om det skulle vara möjligt att gå tillbaka längre med hänvisning till att Sverige gjort fel som inte infört direktivet korrekt.

EU:s regler påverkar momsen men inte inkomstskatten. Den bestäms nationellt även om vissa regler kan förbjudas av EU-domstolen i fall som diskrimerar etablering i annat EU-land eller fria kapitalrörelser.

Indirekt skulle inkomstskatten kunna påverkas, eftersom återbetalning av moms oftast blir föremål för inkomstskatt. Detta gäller dock inte i de fall den ingående momsen inte dragits av vid inkomstbeskattningen utan behandlats som en icke avdragsgill kostnad. Så har säkert också de flesta företag gjort i enlighet med våra nationella och felaktiga momsregler. Därför ska återbetalning moms avseende representation i de fall vi här diskuterar vanligtvis inte bli föremål för inkomstskatt. 

För fördjupning, se

ställningstagande och förhandsbesked!