En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/203960

Pressmeddelande
20 november 2012
Finansdepartementet

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska utvärdera och
förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare.

Av Sveriges drygt en miljon företag är nästan 70 procent enskilda firmor. Det
är viktigt att det finns ett enkelt regelsystem för denna första och minsta
företagsform.

Anita Saldén Enérus utses som särskild utredare. Hon är justitieråd vid Högsta
förvaltningsdomstolen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Karl-Henrik Bucht, kansliråd
Skatte- och tullavdelningen
08-405 20 58

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Dir. 2012:116 Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska
personer som är delägare i handelsbolag
(http://www.regeringen.se/sb/d/15686/a/203956)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg