En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag upptäckte när jag skulle e-deklarera privat att Brummers hedgefond MultiStrategy 2XL (fd Helios 2XL) har omklassats till "ej marknadsnoterade fondandelar mm". I den utskickade förtryckta blanketten står den däremot tillsammans med andra marknadsnoterade fondandelar. Jag antar att det samma gäller fonden MultiStrategy (fd Helios). Motiven till omklassningen vet jag inte, men skatteeffekten privat blir ju att man inte kan använda vinster i dessa fonder vid kvittning mot förluster i marknadsnoterade fonder.

Men min fråga gäller egentligen hur detta påverkar "aktiefållan" i AB. Eftersom Brummer-fonderna inte anses som marknadsnoterade så kanske de inte anses som "kapitalplaceringsaktier" och kan då inte användas vid kvittning inom aktiefållan, eller? Om jag förstår skatteverkets broschyr "Skatteregler för aktie- och handelsbolag" (SKV 29410) rätt, så skulle dessa fonder ägda av AB istället betraktas som "näringsbetingade" (s. 8: "Aktien är näringsbetingad om aktien inte är marknadsnoterad (dvs alla onoterade aktier är näringsbetingade om de inte är lageraktier)".

En sida senare (s. 9) läser jag "Kapitalvinster som uppstår vid försäljning av näringsbetingande aktier ska enligt huvudregeln inte tas upp till beskattning." Som jag tolkar det skulle det innebära att reavinsten vid försäljning av Brummers fonder skulle vara skattefri i AB (och förlust ej avdragsgill)! Eller gäller skrivningarna ovan bara direktägda aktier, inte fonder (hedgefonder)?  Alltså två frågor;

-Ska Brummer-fonderna räknas med i "aktiefållan"?

- Om inte, anses de som "näringsbetingade" utan skatt, eller skattas de som räntefonder?

Tacksam om någon kan reda ut detta.