En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Pensionärsnomad.

Hur fastställs skatterättslig hemvist om man är utflyttad från Sverige och är begränsat skattskyldig där och reser mycket mellan olika länder (5 olika länder). Dvs är inte mer än 2-3 månader per år i ett land fördelat på flera resetillfällen. Skriven i Grekland..

 

17 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 11, 2022

  Hej!

  Om du inte har en bostad som står stadigvarande till ditt förfogande någonstans så torde du inte ha hemvist i någon stat. Om du är skriven i Grekland torde Grekland kunna hävda att du har hemvist där samt att vistelser i andra länder är så tillfälliga att du har kvar din hemvist i Grekland.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Alfred1960
  okt 13, 2022

  Hej igen

  Jag hyr bostad i Grekland som stadigvarande är tillgängligt för mig. Där  är jag också registrerad som obegränsat skattskyldig. I tre av länderna har jag fritidsbostad (exv fjällstuga). Två av dem har jag dessutom hyrt ut så jag har dem inte stadigvarande till mitt förfogande. Ändrar detta förutsättningarna?

 1. anon
  D Andersson
  okt 13, 2022

  Hej igen!

  Om du har en bostad som står stadigvarande till ditt förfrågande i Grekland samt är registrerad där så skulle jag göra bedömningen att du har din hemvist i Grekland.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Alfred1960
  okt 21, 2022

  En fråga till i samma ärende. Om jag är obegränsat skattskyldig i Grekland och utför ett konsultuppdrag till ett svenskt företag; var skattas den inkomsten? I Grekland eller Sverige? Och utgör konsultuppdraget att väsentlig anknytning till Sverige föreligger?

 1. anon
  D Andersson
  okt 21, 2022

  Hej!

  Om arbetet utförs i Grekland ska inte inkomsten beskattas i Sverige utan torde beskattas i Grekland.

  Om du utför arbetet i Sverige så ska inkomsten beskattas i Sverige om du inte är utsänd av ett grekiskt företag.

  Om du är utsänd från ett grekiskt företag ska inkomsten normalt sett inte beskattas i Sverige om du är mindre än 183 dagar i Sverige och det inte rör uthyrning av arbetskraft.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Alfred1960
  okt 22, 2022

  Tackar för detta!

  En sista fråga i detta. Då man räknar dagar som man tillbringar i Sverige efter flytt utomlands utgår man då från kalenderår eller en 12 månaders period? Jag flyttade utomlands 1 april 2021 och var under perioden 1 april - 31 december i Sverige sammanlagt 37 dagar. Räknas då min vistelse i Sverige som 3 månader + 37 dagar vid bedömning stadigvarande vistelse? Eller börjar vistelserna i Sverige räknas fr o m att jag flyttade från Sverige 1 april 2021?

 1. anon
  D Andersson
  okt 23, 2022

  Hej!

  Man räknar per 12 månaders period och beräkningen görs från den dag du flyttade dvs 1 april 2021.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Alfred1960
  okt 23, 2022

  Toppen, tackar så mycket för uttömmande och klara besked!!

 1. anon
  mag
  okt 26, 2022

   

  Hur ska man då tolka nedanstående text, innebär inte den att man måste bo minst 6 månader i taget på respektive ort utomlands för att vara begränsat skattskyldig?

  Hur ska man tolka ort förresten, om man flyttar till ett annat distrikt i en storstad med annat postnummer, räknas det då som samma eller en ny ort?

   

  Lagstiftaren har i prop. 1966:127 s. 31 uttalat följande: ”Uppehåller han sig däremot i utlandet under kringresande eller under flyttning med kortare intervaller — ett halvår eller mindre — mellan olika orter i ett och samma land eller i olika länder, bör han sålunda alltjämt — så länge han behåller sitt svenska medborgarskap — kunna anses ha den största anknytningen till Sverige och på den grunden alltjämt ha sitt egentliga bo och hemvist i Sverige.”

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/$currentEditionId/2638.html

 1. anon
  D Andersson
  okt 26, 2022

  Hej!

  Det stämmer att om en person inte är varaktigt bosatt på en annan ort så kan personen anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Tidigare ansåg Skatteverket har tidigare tolkat regeln som att om en person inte är obegränsat skattskyldig utomlands så skulle personen anses som obegränsat skattskyldig i Sverige.

  HFD har dock avgjort att regeln inte kan tolkas på det sättet utan vid bedömningen ska bl.a. hänsyn tas till om personen är varaktigt bosatt på annan ort. Min bedömning är därför att person inte är obegränsat skattskyldig i Sverige bara för att man inte är det i ett annat land.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mag
  okt 28, 2022

  Du har bra koll som vanligt och detta var mycket intressant, har du något mål-nummer till den domen också ifall jag behöver ta strid för samma sak i framtiden?

 1. anon
  D Andersson
  okt 28, 2022

  Hej!

  Du kan titta i RÅ 2002 ref. 70

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mag
  nov 03, 2022

  Jag har läst igenom denna nu: https://lagen.nu/dom/ra/2002:70

  Jag kan inte se att personen i det fallet har bott kortare tid än 6 månader på respektive ort utomlands och den ger väl då inget besked om man göra det och ändå anses vara begränsat skatskyldig i Sverige?

   

 1. anon
  D Andersson
  nov 03, 2022

  Hej!

  Jag skulle säga att det är följande styck som är relevant:

  ”RSV har som sin uppfattning framfört att frågan om L.H:s skattskyldighet under det aktuella året skall bedömas mot bakgrund av om denne kan anses ha varit oinskränkt skattskyldig i ett annat land. Det finns emellertid inte någonstans angivet i lag att förekomsten av "oinskränkt skattskyldighet i ett annat land" skall vara bestämmande för en persons skattskyldighet i Sverige. RSV anser att det i uttrycket "varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort" i punkt 1 andra stycket anvisningarna till 53 § KL ligger att den skattskyldige är oinskränkt skattskyldig i ett annat land. De citerade orden i anvisningarna ger dock endast uttryck för att vissa faktiska förhållanden (bosättning och hemvist) skall vara för handen. Den tolkning som RSV förordar skulle i själva verket medföra att det andra landets skatterättsliga lagstiftning skulle vara utslagsgivande för den skattskyldiges bosättning och hemvist. Det ifrågavarande uttrycket i anvisningarna ingår som en av många anknytningsfaktorer. Dessa ger överlag uttryck för objektivt iakttagbara faktiska förhållanden, vilket talar emot att innebörden av såväl det ifrågavarande uttrycket som övriga anknytningsfaktorer skulle vara beroende av en särskild skatterättslig prövning enligt utländsk rätt. Om uttrycket skulle tillmätas den betydelse som RSV gör gällande, skulle flertalet andra anknytningsfaktorer framstå som i stort sett onödiga. Syftet med bestämmelsen om väsentlig anknytning till Sverige i 53 § 1 mom. KL är emellertid att det skall göras en samlad bedömning i varje särskilt fall, varför alla omständigheter av betydelse för bosättningen skall vägas in. Vad nu anförts innebär att frågan om L.H. haft väsentlig anknytning till Sverige skall besvaras utan avseende på om han varit obegränsat skattskyldig eller inte i ett annat land.”

  Detta innebär att huruvida man är obegränsat skattskyldig i ett annat land är en faktor som kan vara relevant med det räcker inte enbart med denna faktor.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mag
  nov 03, 2022

  Hej

  Jag är helt med på att man inte behöver vara skattepliktig i ett annat land för att slippa vara det i Sverige. Däremot ser jag inget som strider emot att 1966:127 säger att man måste bo minst ett halvår på respektive ort utomlands för att vara begränsat skattskyldig.

   

  Lagstiftaren har i prop. 1966:127 s. 31 uttalat följande: ”Uppehåller han sig däremot i utlandet under kringresande eller under flyttning med kortare intervaller — ett halvår eller mindre — mellan olika orter i ett och samma land eller i olika länder, bör han sålunda alltjämt — så länge han behåller sitt svenska medborgarskap — kunna anses ha den största anknytningen till Sverige och på den grunden alltjämt ha sitt egentliga bo och hemvist i Sverige.”

  https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/$currentEditionId/2638.html

 1. anon
  D Andersson
  nov 04, 2022

  Hej!

  Det stämmer att förarbetena skriver att om man inte bott minst sex månader på ett och samma ställe så ska man anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om man är svensk medborgare. Dock skriver Skatteverket längre ner att man verkligen ska ha bosatt sig utomlands. Min erfarenhet är att Skatteverket inte hävdat att man är obegränsat skattskyldig endast på grund av att man inte bott minst sex månader i ett annat land utan att det är en faktor man kan ta hänsyn till men den är inte avgörande.

  Dessutom är förarbetena från 1966 där det inte torde ha varit lika vanligt som i dagsläget att man flyttar mer frekvent mellan länderna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  mag
  nov 04, 2022

  Okej anledningen till att jag ville dyka ner i detaljerna kring detta är att jag är begränsat skattskyldig nu och har levt med uppfattningen att jag inte får vara flexibel och flytta runt. 

  Därför är det mycket intressnt att ha fått höra din bedömning av detta och det här är inte första gången du har visat att min uppfattning om läget inte är helt korrekt.

  Tackar så mycket för informationen, detta är mycket värdefull information!