En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag är utskriven från Sverige och bor i Dubai sedan 2013, och anses vara begränsat skattskyldig då jag inte har någon väsentlig anknytning till Sverige. Jag försöker förstå mig på vad som gäller vid beskattning av fonder om man inte är skriven i Sverige.

Utifrån https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2020-11-03#h-3-kap-Fysiska-personer Kap 3 - 19§-1

19 § ... Skattskyldigheten omfattar dock inte

1. andelar i värdepappersfonder och specialfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

Undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster på andra delägarrätter än andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.

Innebär det ifall jag köper fonder via ett svenskt akite- och fondkonto, via avanza till exempel så betalar jag inte skatt på vinsten?

Skulle även vilja veta vilket typ av konto rekommenderas för fonder för utlandssvenskar utanför EU. 

Vänligen,
Ahmed

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 11, 2021

  Hej Ahmed!

  Om du är begränsat skattskyldig i Sverige ska inte vinsterna på fonderna beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AcesInvest
  apr 06, 2021

  Hej Daniel,

  jag har i stort samma fråga som Ahmed fast istället gällandes för länderna Thailand, Malaysia och Philippines, det vill säga:

  1. Om jag är begränsat skattskyldig i Sverige (bor i något utav dessa 3 länder > 183 dagar/år, inte äger någon fastighet i Sverige etc), behöver jag då som resident >183 dagar/år i något utav dessa länder betala reavinstskatt i Sverige på fonder som innehas på ett vanligt Aktie/Fonddepåkonto (AF) i en svensk bank (t.ex Ananza eller Nordnet)?

  2. Precis samma fråga för ETFer.

  3.Gäller svaret på fråga 1 (och 2) både för vinster på fonder som skapades INNAN jag blev begränsat skattskyldig i Sverige eller endast för vinster som skapats EFTER att jag blev begränsat skattskyldig i Sverige eller gäller det för BÅDA fallen?

  4.Om svaret på fråga 1 ovan är att jag INTE behöver betala reavinstskatt i Sverige för vinster på fonder, är detta pga att den svenska 10-årsregeln just exkluderar fonder (och EFTer?) från att drabbas av reavinstskatt vid avyttring när man är begränsat skattskyldig (dvs att detta då blir en generell regel som kan anses gälla oavsett vilket land jag flyttar till) eller är det dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och respektive land som reglerar detta? Dvs vilket är det som "styr"/bestämmer här över reavinstskatt i Sverige vid avyttring av fonder/ETFer, är det den svenska 10-årsregeln eller dubbelsbeskattningsavtalet mellan Sverige och respektive land?

   

  Stort tack på förhand!

  Mvh Aces

  <p>Mvh AcesInvest</p>

 1. anon
  D Andersson
  apr 06, 2021

  Hej!

  1 Om du är begränsat skattskyldig i Sverige ska inte vinsten på fonderna beskattas i Sverige oavsett vilket land du bor i.

  2 Min bedömning är att samma sak gäller en EFT.

  3 Detta gäller oavsett när vinsten uppkom.

  4 Orsaken till att ingen beskattning sker är för att tioårsregeln inte omfattar fonder.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB