En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15853/a/187219

Pressmeddelande
28 februari 2012
Finansdepartementet

Ändrat skatteavtal med Schweiz till riksdagen för godkännande

Den 28 februari 2011 undertecknade finansminister Anders Borg och Schweiz ambassadör Kurt M. Hoechner ett protokoll om ändringar i skatteavtalet med Schweiz. Regeringen föreslår nu att riksdagen godkänner protokollet i en proposition som lämnats till riksdagen idag.

Ändringarna i avtalet gör det bl.a. möjligt för Skatteverket att begära
bankinformation från Schweiz som tidigare inte varit tillgänglig, vilket är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll. Bestämmelserna är i vissa delar retroaktiva. Protokollet innehåller även bl.a. ändringar som ger Sverige utökad rätt att beskatta svenska pensionsutbetalningar till personer bosatta i Schweiz och kapitalvinst på aktier m.m. hos personer bosatta i Schweiz som tidigare bott i Sverige. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I propositionen föreslås också att riksdagen antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Christina Svanhagen
Departementssekreterare
08-405 15 38

------------------------
Läs mer
-------------------------
Prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
(http://www.regeringen.se/sb/d/15677/a/187208)
Fler informationsutbytesavtal (http://www.regeringen.se/sb/d/13801)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg