En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som framgått i pressen under senare tid finns möjlighet för företagare att flytta till Österrike för att sedan sälja sitt företag utan eller med minimal skatt. Detta är egentligen inte något nytt. Inte bara skattekonsulter utan också Skatteverket och säkerligen också Finansdepartementet har känt till denna möjlighet i många år. Det har också framkommit att Sverige avser att omförhandla dubbelbeskattningsavtalet med Österrike för att därigenom få bort skattefördelarna.

Nu har jag från min kontakt i Österrike fått veta att förhandlingarna om ett nytt dubbelbeskattningsavtal skall återupptas i Sverige i slutet av maj månad 2006. Kollegan har i sin tur fått informationen från det österrikiska finansdepartementet. Det är därför svårt att tro att nya regler kan träda i kraft före kommande årsskifte men helt säker kan man naturligtvis inte vara. Retroaktiv skattelagstiftning är dock enligt grundlagen förbjudet i Sverige. Det nya avtalet kan därför inte få retroaktiv verkan.

I skrivande stund finns det därför fortfarande tid emigrera till Österrike för företagare som vill sälja sitt företag utan eller med minimal skatt. För att detta skall fungera krävs dock att allt görs på rätt sätt.

5 Kommentarer
 1. anon
  ullah
  maj 09, 2006

  Det är också möjligt fortvarande att ta ut vinster skattefritt i Peru
  under detta år, eller? Frågan är vad som händer om/när regeringen säger
  upp avtalet? Blir Peru och Sverige utan ett avtal helt eller skapar man
  någon tillfällig konstruktion? Vet någon hur det brukar vara eller är
  regeringens aktuella agerande  en unik företeelse? Har du Clas
  några synpunkter eller tankar om regeringens sätt att förhålla sig i
  "Peru frågan" ?

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 15, 2006

  Hej Ulla!

  I prop 2005/06:125 föreslår Regeringen att dubbelbeskattningsavtalet med Peru sägs upp. Jag utgår från att Riksdagen har eller kommer att godkänna förslaget. Avtalet skall dock enligt propositionen tillämpas på skatt på inkomst som förvärvas före den 1 januari 2007 och på skatt på förmögenhet som tas ut vid 2006 eller tidigare års taxeringar.

  Efter årsskiftet kommer av det av allt att döma att råda avtalslöst tillstånd.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  tomme
  maj 27, 2006

  Vilket beskattningsår avses? Mitt AB har beskattningsår 1 sep -31 aug. Innebär det att ett ev beslut i år berör medel intjänande from sep 2007 eller är det beskattningsår av inkomst för mig som privatperson som är avgörande?

  //Tomme

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 29, 2006

  Hej Tomme´!

  Om jag förstår Din fråga rätt menar Du om och i så fall vilket beskattningsår som är avgörande för en eventuell flyttning till Österrike. I så fall är det inte beskattningsåret i sig som är avgörande utan om Du flyttat in i Österrike och dessutom hunnit sälja Dina aktier före den DAG då ett nytt dubbelbeskattningsavtal blir gällande.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Peter Sundgren
  maj 29, 2006

  Som svar till ullah's blog 2006-05-09 angående Peru-avtalets uppsägning gäller att det naturligtvis blir ett avtalslöst förhållande fr.o.m. 1 januari 2007. Avsikten är emellertid, som sägs i 'uppsägningsproppen' att förhandla fram ett nytt avtal vilket emellertid kan medföra en tidsutdräkt på ett par år. Det kan därvid hända att man kommer att ge det nya avtalet retroaktiv effekt fr.o.m. 2007. Eftersom skatteavtal bara kan medföra lindring av beskattning enligt svensk rätt är det inte förbjudet att införa retroaktiv tillämpning av skatteavtal.