En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har läst från någon av alla dessa offshorespecialister om ett speciellt lagligt skattetrick. Så här ser det ut:

1. Dotterbolag  (kan ha varit filial - minns ej) lånar från bank i Sverige vi säger tex Handelsbanken 2 miljoner
2. Dessa 2 miljoner förs över till moderbolaget tex Cypern som investeras i obligationer.

Resultat blir att dotterbolaget får göra ett skattemässigt avdrag för låneräntan samtidigt som moderbolaget får en kapitalvinst. Du får alltså en vinst (och skatt) som inte kostar en krona! Samtidigt reducerars dotterbolagets skatteunderlag!

Min frågeställning är: Är det verkligen så lätt att föra över pengar mellan dotter och moderbolag? Om det är det så är hela uppläget lysande!

Så här var det skrivet, inte som jag skrev ovan:

"Fem svenska bolag går samman för att etablera ett investeringsbolag i ett offshore land, där bolagsskatten är noll. Bolagen lånar vars en miljon som inbetalas i offshore bolaget. Offshore bolaget köper sedan obligationer för pengarna.

Ränteavkastningen kommer att vara skattefri och ränteutgifterna kan dras ifrån den skattepliktiga inkomsten i det svenska bolaget. Då varje bolag äger 20 % av aktierna i offshore bolaget, kan offshore bolaget dela ut vinsten skattefritt til de svenska bolagen. Man kan således använda skattefria intäckter och därmed generera skattetekniska underskott."

(Allt rätt citerat med stavfel och allt, så som det ska vara vid citering...)

Det förstår jag är helt okej och bra om man vill ha in pengarna i verksamheten, men är det första exemplet med dotter - moder okej, eller stöter det på hinder med transaktionen mellan dotter moderbolag? Det är mer intressant om man vill tjäna lite pengar...

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 01, 2008

  Hej aktieinfo!

  Moder/dotterbolagskonceptet stoppas av de s.k. cfc-reglerna, om moderbolaget i lågskattelandet har svenska ägare. Cfc-reglerna gäller dock bara om de svenska ägarna har andelar som representerar minst 25 % av kapital eller röster i den utländksa juridiska personen (se närmare i inkomstskattelagen 39a kap 2 § m.fl. paragrafer.) Om var och en äger 20 % blir inte cfc-reglerna tillämpliga. Det är därför möjligt att det senare konceptet kan fungera. Eftersom Skatteverket är särskilt observant på sådana här upplägg, måste dock alla detaljer studeras noga innan man gör en investering av det här slaget.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB