En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur kan jag få svar på min fråga om förbättringsutgifter?

Kvittona är högst 5 år gamla och överstiger 5000 kr/år, det är förbättringskvitto på en fastighet. Räknas hela kvittona som ett avdrag när kapitalvinstskatten ska räknas ut? Eller dras en viss % bort från kvittona?

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 10, 2008

  Skatteverket har en broschyr "SKV 379 Försäljning av småhus" där följande står om förbättringsutgifter:

  Man gör ingen reduktion av kostnaderna (det sköter inflationen om automatiskt)

  Utgifter för förbättrande

  reparation eller underhåll


  Du får göra avdrag för förbättrande reparation

  eller underhåll som du har gjort under försäljningsåret

  och de senaste fem åren före

  försäljningsåret, dvs. åren 2002 till 2007.

  Obs! För att få avdrag ska huset vara i bättre

  skick när du säljer det än när du köpte det. Om

  huset var nybyggt när du köpte det kan du

  inte få avdrag för förbättrande repara tioner

  och under håll. T.ex. är en omtapetsering

  inte en förbättrande reparation, utan den

  återställer endast det som förbrukats under

  innehavs tiden. Se också exemplet på sidan 16.

 1. anon
  bjorkan
  apr 10, 2008

  Nu har jag äntligen fått svar efter ca 2 veckors telesamtal och mailar. Förbättring=

   Den reparerade delens ålder vid förvärvet - Reparationens ålder vid avyttringen

                            (delat med) reparationsåtgärdens livslängd

  x kostnaden.

  - betyder minus, x betyder multeplicerat med