En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168471

Pressmeddelande
13 maj 2011
Finansdepartementet

Förslag om skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Regeringen föreslår att privatpersoner ska få en skattereduktion när de ger gåvor till ideell verksamhet. Reduktionen föreslås omfatta gåvor som uppgår till minst 200 kronor per tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Förslaget överlämnas i en remiss till Lagrådet i dag.

Regeringen föreslår att skattereduktionen ska gälla för gåvor som lämnas till mottagare som på förhand godkänts av Skatteverket. De som ska kunna godkännas är allmännyttiga stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Det är dels de som har som uttalat ändamål att bedriva hjälpverksamhet eller främja vetenskaplig forskning, men även de som utan att ha detta som ändamål ändå bedriver sådan verksamhet. Mottagare kan också vara utländska motsvarigheter inom EES och i stater med vilka Sverige har informationsutbyte.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Om förslagen i lagrådsremissen kommer att presenteras i budgetpropositionen som förslag inför budgetåret 2012 beror på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven samt de prioriteringar som regeringen kommer att göra i det slutliga arbetet med budgetpropositionen efter sommaren 2011.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Peter Österberg, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 48 97

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
(http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/168468)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg