En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

jag 

Hej Daniel,jag har ett pågående ärende med SKV. Hur kan jag brottsanmäla eller bätfälla en tjänsteman på SKV? Endast JK och EU domstolar att tillgå ? Jag är sedan 2012-2013 boende i HR, saknar väsentlig anknytning, och självrättade februari 2014, Blev anmäld, vilket lades ned, och vill nu svara med tit-for-tat ! Samt eventuella böter ! Jag vet att detta sällan fungerar i SE men vill försöka då jag anser fallet graverande !

 

8 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  feb 05, 2018

  Processen med JK? EU domstolar ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 05, 2018

  Hej Mats!

  Om man kan få in det under tjänstefel så kan en tjänsteman fällas för detta enligt brottsbalkens 20 kap. Anmälan om detta ska du lämna in till polisen. Självklart kan man även anmäla till JK men de skriver till och med på sin hemsida att man inte har resurser att utreda alla anmälningar så man ska inte vara överraskad om man får avslag. EU domstolen är jag mer tveksam till då de driver mål som rör EU-rätten.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 08, 2018

  Hej Daniel, har läst JKs sida, men anser att de ändå går att tillgå. Beträffande EU rätt, så har jag sedan 2013 hemvist i Kroatien. Domslut och myndighetsutövning har därmed skett under tid jag inte varit skriven i SE, dock inom EU. Varför skullr inte då EU rätt vara tillämplig?

   

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 08, 2018

  Och jag anser inte att en i närmare 3 års hanläggningstid är acceptabel, vare sig för JK eller Eu domstolar. Särskilt inte då SKV försetts med samtliga bankalegat och utförliga sammanställningar. Endast som förtydligande. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 08, 2018

  Dessutom så anser jag att den enorma handläggningstiden åsamkat mig skador. Så varför inte JK såväl som brottsanmälan och därefter EU domstol ?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 08, 2018

  Hej igen Mats!

  EU-domstolen handlägger framförallt ärenden som berör EU-rätten tex om ett land bryter mot direktiv, tidigare domar från EU domstolen mm. Dock regleras väldigt sällan inkomstskatt och handläggning av EU. Dock tycker jag att du ska försöka.

  Om det rör lång handläggningstid så tycker jag absolut du ska anmäla till JK då de tidigare kritiserat Skatteverket pga av långa handläggningstider.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 08, 2018

  Tack Daniel. Mitt ärende befinner sig nu i KR. Kaj hanterar det. Jag funderar alvarligt på att be honom förbereda en anmälan till först JK och sedan eventuellt EU domstolar. Jag har nämligen åsamkats både ekonomisk och annan skada pga av den enorma handläggningstiden. Dessutom så anser jag att man har ett civilt ansvar ! En självrättelse skall ta max 9 månader, inte tre år innan beslut och numera för mig 4 år innan det når kammarrätten. Och jag tror att även den sk unionsrätten kommer ha påverkan på detta fall, även i fall om skadestånd!

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 08, 2018

  Beträffande tjänstemannaansvar, en lag som var del av Axel Oxenstiernas lagreform och som balans mot för starka myndigheter så har den lagen urvattnats. Dock är det val i år och jag tror att detta ämne skall tas upp med vänner som flrhoppningsvis tar över efter september.

  <p>Mats</p>