En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Rörelsedrivande, kapitalplacering, kapitalförvaltning och aktiefålla.

Har under 2004 avvecklat mitt rörelsedrivande dotterbolag i verkstadsbranschen. Kvar är moderbolaget med en kassa. Vid sidan om verkstadsrörelsen har jag handlat med finansiella instrument som beskattats i en särskild fålla. Dotterbolaget såldes med en vinst som med nuvarande regler blev skattefri. Kapitalplaceringen har i fållan genererat ett underskott på ca 800 000 kr.

Efter försäljningen av dotterbolaget har moderbolagets firma utökats att även innefatta kapitalförvaltning. En av anledningarna till detta var inte riskera förmögenhetsskatt på de finansiella tillgångarna i Bolaget.

Försäljningslikviden har placerats i en aktiedepå som till stor del sköts av en aktiemäklare.

Vid tax 2005 deklarerade jag aktiedepån tillsammans med verksamheten från min tidigare kapitalplacering som kapitalförvaltning. Jag yrkade därvid att få utnyttja underskottet från min tidigare aktiefålla.

På detta har jag fått en avvikelse. Skattemyndigheten accepterar inte att jag får tillgodoräkna underskottet från aktiefållan.

Skattemyndighetens åsikt är att de tidigare aktierna från kapitalplaceringen skall / (får?) ingå i kapitalförvaltningen men däremot inte det tidigare underskottet i fållan. Underskottet kvarstår och kan endast utnyttjas när finansförvaltningsrörelsen upphör.

Vad finns det för utväg att rädda och utnyttja underskottet i aktiefållan?

Kan man fortsättningsvis bedriva kapitalförvaltning och samtidigt fortsätta med kapitalplacering i aktiefållan eller finns det andra lösningar?

Mvh/Sten
PS. förstår inte varför alla mellanrum försvinner när inlägget aktiveras.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 20, 2006

  Hej Sten!

  Det är några saker i Din beskrivning som jag inte riktigt förstår.

  Du säger att Du ändrat bolagets verksamhetsbeskrivning till "Kapitalförvaltning" för att undgå förmögenhetsbeskattning. I själva verket är det ju kapitalförvaltning som blir förmögenhetsbeskattad enligt den s.k. lex Uggla.

  Kanske menar Du i stället att förvaltningen av aktiedepån skall vara så aktiv och göra så många köp- och säljtransaktioner att verksamheten skall betraktas som värdepappersrörelse. Sådan rörelse liksom all annan rörelse föranleder ingen förmögenhetsbeskattning. Det skulle också förklara varför Skatteverket inte godtar yrkat avdrag för underskott i fållan. Den avser nämligen bara kapitalförvaltning. Om det är detta som är Ditt problem, skulle Du eventuellt kunna komma tillrätta med det genom att lägga över värdepappersrörelsen i ett dotterbolag och samtidigt återuppta kapitalförvaltningen i moderbolaget. Om det sedan uppstår kapitalvinster på aktier i kapitalförvaltningen bör det gå att kvitta dem mot underskotten i fållan. Nackdelen är naturligtvis att Du får betala förmögenhetsskatt på kapitalplaceringsaktierna. Här kan finnas en del fällor att gå i. Hör av Dig till mig om Du behöver konsulthjälp.

  Hälsn/Clas

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  stenene
  feb 20, 2006

  Tack för svaret, det stämmer som du säger det är värdepappersrörelse.

  Att lägga det i ett särskillt bolag är säkert möjligt, men käns inte rätt då jag är i en nedtrappningssfas med mitt företagande.

  Har under tiden själv undersökt vissa saker. Hittade i ett förhandsbesked, RÅ 2000 not 47 där det indirekt framgår att det är fullt möjligt att i samma bolag bedriva både näringsbetingande värdepappershandel och kapitalförvaltning.

  Jag driver för närvarande den nyuppstartade näringsbetingande värdepappershandeln i en särskild depå i en annan bank.

  Har för avsikt att testa med skatteverket om det är möjligt att fortsätta den gamla kapitalförvaltningen i den gamla depån. Medan den mer aktiva näringsbetingande värdepappershandeln även fortsättningsvis bedrivs i en särskild depå i annan bank.

  Skillnaden mellan verksamheterna har jag ingen bra idé till. Förutom att det är betydligt läge aktivitet kan vara att man endast handlar med förmögenhetsbefriade instrument i kapitalförvaltningen.

  Har du någon uppfattning eller synpunkt på detta.

  Hälsn/stenen

  stenen

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 22, 2006

  Hej Stenen!

  Testa gärna med Skatteverket men kom ihåg att ett besked från Skatteverket bara skall ses som en indikation.Olika tjänstemän kan ha olika uppfattningar. Ett svar visar sig ofta i efterhand vara värdelöst, om det inte är ett skriftligt.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB