En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket anser att den omständigheten att en anställd person med utländsk arbetsgivare arbetar i sitt hem inte behöver innebära att en plats i den anställdes hem står till arbetsgivarens förfogande så att ett fast driftställe uppkommer.

Men om den anställdes arbete i hemmet inte bara sker sporadiskt och det finns ett uttryckligt eller underförstått krav på att arbete ska utföras i hemmet anser Skatteverket att fast driftställe kan uppkomma. Ett sådant krav kan finnas när företaget inte tillhandahåller någon annan arbetsplats eller därför att den anställde inte flyttar till ett land där företaget bedriver verksamheten.

Om den anställde däremot normalt arbetar på företagets kontor i utlandet men ibland väljer att arbeta i hemmet får det utländska företaget inte fast driftställe i Sverige.

Om den anställde arbetar i eget eller närståendes fåmansföretag ska möjligheten att själv bestämma var verksamheten ska bedrivas beaktas, och fast driftställe kan då uppkomma även om det inte finns ett uttryckligt eller underförstått krav.