En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023

Publicerad 05 september 2022

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive 53 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.

För garantipensionen innebär höjningen av prisbasbeloppet att den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kronor per månad till totalt 10 631 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär att garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kronor per månad, till totalt 12 163 kronor per månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 kronor per månad, till totalt till 21 230 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär också att den högsta ersättningsnivån inom föräldrapenningen blir 1 116 kronor per dag vilket är en höjning med 89 kronor per dag. Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80 procentsnivån). Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 43 750 kronor.

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet, som utgörs av studiebidrag och studielån, kommer att bli över 13 000 kronor per studiemånad under 2023, vilket motsvarar en ökning med mer än 1 000 kronor per studiemånad.

Fakta prisbasbelopp

Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. (Källa: SCB)

Läs mer på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz