En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag och familjen kommer att flytta till USA inom kort och avser stanna där i flera år. Jag kommer att vara anställd  på ett amerikanskt företag. Vi kommer endast att vara hemma i Sverige några få veckor varje år.

Vi har idag ett permanentboende (villa), ett fritidshhus och ett aktiebolag i Sverige.

Vi funderar nu på om vi skall hyra ut vår permanentbostad i Sverige eller sälja den. Behåller vi den, förefaller det som att vi räknas som skattskyldiga i Sverige.Jag kan begripa om jag blir skattskyldig i Sverige för hyresintäkten från fastigheten, men gäller det även skatt på mina inkomster från mitt arbete i USA? Jag tycker att det låter ologiskt att betala Svensk inkomstskatt då man inte åtnjuter fördelarna såsom skola, sjukvård mm.

Kan ett alternativ vara att låta vårt helägda Svenska AB köpa fastigheten av oss för ett rimligt marknadspris och i sin tur låta ABt hyra ut huset? På så sätt skulle vi ha gjort husets värde till likvida medel. Visserligen skulle vi få betala reavinstskatt men vårt AB skulle ha en exponering mot fastighetsmarknaden på den ort vi sannolikt kommer att vilja flytta tillbaka till.

Tacksam för insiktsfulla kommentarer 

 

 

 

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  nov 28, 2009

  Hej Magnus!

  Med utgångspunkt från de uppgifter du lämnat ska ni utvandra från Sverige och detta ska registreras hos ert skattekontor. Ni kommer att vara fortsatt obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentig anknytning, som bland annat beror på fastighetsinnehav.

  Efter vad jag kan förstå så kan den obegränsade skattskyldigheten rent skattemässigt inte ha någon större betydelse utan kanske mer vara till en fördel för dig och en orsak till detta är bland annat dubbelbeskattningsavtalet som Sverige har med USA. Under vistelse i USA kommer er hemvist enligt avtalet att vara USA och din tjänsteinkomst kan enligt avtalet endast beskattas i USA.

  Vissa andra inkomster som exempelvis härrör från kapitaltillgångar kan bli beskattade i både USA och Sverige. Dubbelbeskattningen i dessa fall undanröjs genom att skatten i Sverige avräknas mot den amerikanska skatten avseende samma inkomst.

  Den obegränsade skattskyldigheten i Sverige innebär för er del att ni kommer ha full avdragsrätt för räntor, kan ansöka om rotavdrag och ska tillgodoföras alla personliga avdrag som exempelvis grundavdrag. Då fastigheten ska hyras ut så pass lång tid så ska sannolikt den redovisas som näringsfastighet och då kan det vara bra med att få tillgodoräkna sig grundavdrag.    

  Detta är inget helt uttömande svar utan detta grundar sig endast på de uppgifter du lämnat. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se