En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Ska av olika anledningar ombilda mitt företag från EF till AB. Dock har ett problem rörande överföring av periodiseringsfonder (PF) dykt upp. Har 3 PF (äldsta löper ut om 4 år), tillsammans på ca 700 000, med 350 000 i uppskjuten skatt rörande obeskattade reserver. Enligt 30 kap 11§ inkomstskattelagen (ny från 2005) ska det gå om:

Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag 11 § Om en enskild näringsidkare för över sin näringsverksamhet eller driften av näringsverksamheten till ett aktiebolag får en periodiseringsfond helt eller delvis tas över av aktiebolaget om

1. överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.,

2. den fysiska personen gör ett tillskott som motsvarar överförd periodiseringsfond till aktiebolaget, och

3. aktiebolaget gör avsättning i räkenskaperna för övertagen periodiseringsfond.

Om en fysisk person har flera periodiseringsfonder och förutsättningarna enligt första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda för samtliga fonder, ska senare gjord avsättning till periodiseringsfond anses överförd före tidigare gjord avsättning.

Hur går detta till mer exakt vid ombildandet? Jag kan väl kvitta mot invertarier och dylig och låta resten bli till en fodran mot det nya bolaget? Tillskottet som tas upp i lagen behöver väl inte vara faktiska pengar? Med de nya, enklare, reglerna för start av AB tror jag många kommer att stöta på motsvarande huvudbry och vi vore alla tacksam för ett utförligt svar (gärna med exempel).

Tack.

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Fredassp
  jun 09, 2011

  Ett exempel

  Balanasrapport från enskilda

  Tillgångar 

  Anläggningstillgångar på 96 000 kr

  Omsättningstillgångar (exklusive skattefordringar) 99 854 kr

  Skulder

  Långfristiga skulder 84 739 kr

  Kortfristiga skulder 28 273 kr

  Pfond 20 095 kr

  Exp fond 24 000 kr

  Tillgångar på 195 854 kr och skulder på 113 012 kr

  BR i AB efter ombildande

  Tillgångar 

  Oms tillg 99 854 kr

  Anl tillg 96 000 kr

  Kassa bank 50 000 kr (aktiekapital)

  Skulder+ eget kapital 

  Bundet eget kapital 50 000 kr

  Frit eget kapital 17 690 kr

  P fond 20 095 kr

  Skuld ägare 45 060 kr

  Korta skulder 28 273

  Långfristiga skulder 84 738 kr

  Då kan man föra över p fond i sin helhet.