En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

 Om jag säljer mitt företag för låt säga 3 miljoner vilka poster i balansräkningen ska jag räkna av för att få fram vinsten?

Byggnadsvärde
Markvärde
Inventarievärde
Byggnadsinventarier

Är det dessa poster? Eller är det fler färre? På tillgånssidan i balansrapporten finns ju även:

 

Ack avskricningar bygnader
Ack avskrivningar inv/verktyg
Ack avskrivningar byggnadsinventarier

Tacksam för hjälp/svar då jag är helt novis på dessa siffror.

 

6 Kommentarer
 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 09, 2011

  Hej!

  Lämnade förutsättningar i din fråga brister för att det ska gå att besvara fullt ut.

  Ponera att du säljer aktier i ditt ägda företag, då har inte bolagets balansräkning med det hela att skaffa för då beräknas vinsten på aktieförsäljningen fram i förhållande till ditt ursprunliga anskaffningsvärde på aktierna.

  Avyttras enskild näringsverksamhet så är det andra regler som styr i form av att man bl.a måste återlägga skattemässigt gjorda värdeminskningsavdrag m.m.

  Om du står i begrepp att avyttra näringsverksamhet så bör du om du är osäker söka konsulthjälp. Skattepunkten kan givetvis bistå dig.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Naftalis
  feb 09, 2011

  Hej

   

  Jag har enskild firma och vet att man för tillbax avskrivningar. Har även hjälp av revisor när vi kommer så långt. Men det var några saker jag inte förstod i samtal med honnom.

  För han sa att min vinst skulle bli allt över en miljon och då vet jag att mina siffror i balansrapporten ser ut som följer:

  Byggnadsvärde 890k
  Markvärde 110k
  Inventarievärde 305k
  Byggnadsinventarier 192k
  Ack avskricningar bygnader -38k
  Ack avskrivningar inv/verktyg -119k
  Ack avskrivningar byggnadsinventarier -39k

  Han sa att det var ungeför 55k som skulle återföras från avskrivningar.

  Jag förstår inte hur det kan bli enbart 1m att dra av vid försäljning. Borde väl bli runt 1.5? Eller räknar man inte inventarievärdet och byggnadsinventarier?

  Säljer ju hela rasket med inventarier och allt.

  Du kan inte vara hygglig och berätta hur man räknar?

 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 09, 2011

  Hej igen!

  När man avvecklar en enskild näringsverksamhet där det ingår en fastighet så blir fastihetsförsäljningen beskattad som inkomst av kapital. Då måste man enligt gällande regelverk återlägga tidigare erhållna värdeminskningsavdrag i näringsverksamheten. Avyttras sedan näringsverksamheten också så  avräknas oavskrivna inventatier och upptaget lager mm i form av att de utgör en anskaffningskostnad.

  Har du ytterligare funderingar kring din skattestatus kan du begära konsulthjälp av oss på Skattepunkten AB.  

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  Naftalis
  feb 10, 2011

  Hmm ok man skulle du kunna ge mig en beräkning utifrån dessa givna parametrar?:

  Fastigheten säljs för 3.000.000:-
  Rörelsen i sig ink inventarier säljs för 900.000:-

  Sen hade jag ju dessa siffror i balansräkningen:

  Byggnadsvärde 890.000:-
  Markvärde 110.000:-
  Inventarievärde 305.000:-
  Byggnadsinventarier 192.000:-
  Ack avskricningar bygnader -38.000:-
  Ack avskrivningar inv/verktyg -119.000:-
  Ack avskrivningar byggnadsinventarier -39.000:-

  Sevisorn sa att det var ungeför 55k som skulle återföras från avskrivningar.

  Jättetack...

   

   

 1. anon
  Ronnie Peterson
  feb 10, 2011

  Hej igen!

  Det är tidigara belyst att fastigheten beskattas enligt reglerna för kapital. Fastigheten har ett ursprungligt anskaffningsvärde samt eventuella repartationer som belastat rörelsen, Värdehöjande reparationer inom en 5 års gräns samt vm-avdrag ska återläggas i näringsverksamheten.

  Det går inte utifrån dina generella uppgifter att ta ställning till hur skatteeffekten blir eftersom återläggning av vm-avdrag mm kräver mer detaljinformation. En annan faktor att ta hänsyn till när man avveckla en verksamhet är hur man ska hantera momsen. Detta är en viktig parameter att ta ställning till. Om det blir fel i det avseende så kan det blir dyrbart. Men som jag tidigare har sagt är min uppfattning att du bör anlita sakkunnig hjälp för att få ett mer precist besked. Skattepunkten AB kan bistå dig.

  Hälsningar/Ronnie

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/Ronniehttp://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  frny
  maj 17, 2011

  <då beräknas vinsten på aktieförsäljningen fram i förhållande till ditt ursprunliga anskaffningsvärde på aktierna. >

  Är anskaffningsvärdet Aktiekapitalet. Om man ej köpt företaget från början och startat det från grunden och utökat Aktiekapitalet undan för undan. Vad kan man räkna in i Anskaffningsvärde. Kan man dra av för mäklararvode? Kostnader i samband med överlämnande mm.

  Tacksam för svar