En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 november 2020

Idag har regeringen överlämnat ytterligare två extra ändringsbudgetar för 2020 till riksdagen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens elfte extra ändringsbudget innehåller följande förslag:

Ytterligare 10 miljarder kronor avsätts för att kompensera kommuner och regioners merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning till följd av covid-19. Totalt har regeringen avsatt 20 miljarder kronor under 2020 för att ersätta kommuner och regioners merkostnader till följd av virusutbrottet.
Artikel: Tillskott till kommunsektorn med anledning av covid-19

Ytterligare 3 miljarder kronor avsätts för att möta behovet av en storskalig PCR- och serologitestning under resterande del av året.
Pressmeddelande: 3 miljarder till ökad testning för covid-19

För att EU ska kunna fortsätta arbetet med att säkra medlemsstaternas tillgång till vaccin mot covid-19 bidrar Sverige med 300 miljoner kronor 2020.

50 miljoner kronor avsätts till ersättning för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter. Ersättningen ska kunna sökas av privata utförare som bedriver personlig assistans och regleras i ett förslag till ny statsbidragsförordning.
Promemoria: Personlig skyddsutrustning för personliga assistenter

Förmånsbeskattningen för donerade måltider till anställda föreslås tas bort. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och har därefter behandlats i Lagrådet.
Pressmeddelande: Skatten föreslås tas bort för donerade måltider till anställda

Utökad förmånstid till riskgrupper i tolfte extra ändringsbudget

Regeringen har idag även fattat beslut om och överlämnat en tolfte extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om ytterligare medel för att utöka antalet förmånsdagar i ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn från 90 till 184 förmånsdagar. Förslaget innebär att ersättning ska kunna ges för samtliga dagar i perioden 1 juli till och med den 31 december 2020. Förslaget lämnas i en egen extra ändringsbudget för att möjliggöra en snabbare riksdagsbehandling.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström