En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Så blev det då ingen förmögenhetsskatt! I min blog från 2009-09-11 redogjorde jag för mina funderingar före valet. Sverige valde dock Alliansen. Därmed blir det ingen förmögenhetsskatt nu. Jag kan inte tro att det blir det senare heller.

Även om de röda skulle komma tillbaka måste rimligtvis även de med tiden anpassa sig till en global verklighet med fria rörelser av kapital och människor framför allt inom EU och i viss mån globalt. Om Sverige skall ha någon framtid behövs kapital och entreprenörer här. Inom EU är det för övrigt bara Frankrike som har kvar förmögenhetsskatten. Miljöpartiet har av allt att döma aldrig varit särskilt intresserade av denna skatt.

Som vi tidigare talat om i våra blogar här på skatter.se, så sluter Sverige nu informationsutbytesavtal med allt fler lågskatteländer. Nu står även Luxemburg i tur. Förmodligen kommer Schweiz bara någon kort tid därefter. Det blir alltså allt svårare att hålla kapital hemligt utomlands. Risken för upptäckt blir allt större. Den som blir upptäckt kan också råka riktigt illa ut. Skattebrott bestraffas hårt med böter eller fängelse. Därför vill nog många ta hem sitt kapital.

Vi som arbetar på Skattepunkten har alltid rått våra kunder att följa lagen. Vi vill därför gärna hjälpa dem som vill rätta sina deklarationer och ta hem sitt kapital. Det måste vara gott att därefter slippa alla de problem det innebär att inte kunna använda eller investera kapitalet öppet och lagligt. Den som självrättar frivilligt får visserligen betala den skatt som fattas men slipper straff. Skatteverket kan dessutom inte gå tillbaka och kräva in skatt för hur många år tillbaka som helst.

Det som kan vara problem är att bedöma om en rättelse kan betraktas som frivillig eller ej. En rättelse betraktas inte som frivilligt om taxeringsrevision inletts eller om frågor ställts på deklarationen. Inte heller betraktas en rättelse som frivillig om Skatteverket offentligt aviserat att granskning skall ske av t.ex. en viss bransch samtidigt som den skattskyldige kan hänföras till just den branschen.

Enligt muntliga uppgifter vi fått från Skatteverket, kommer de att betrakta en självrättelse som frivillig även om ett informationsutbytesavtal har slutits med det land där pengarna finns. Naturligtvis gäller det bara om det inte finns andra omständigheter som talar för att självrättelsen inte är frivillig, t.ex. att frågor redan börjat ställas på den skattskyldiges deklaration.

Vi ger också gärna råd om hur den svenska skatten lagligen skall kunna hållas på en låg nivå. 

Clas Ramert

Skattepunkten AB

031 711 20 70

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  sep 29, 2010

  Den som nu väljer att göra en självrättelse torde väl endast komma i fråga för förmögenhetsbeskattning för tax07. Mer än så blir det väl knappast fråga om om det nu inte framkommer vad kapitalet härrör från. Är det en kapitalvinst som rätteligen skulle ha beskattats i Sverige så visst men jag tänker mig att förklaringarna är rätt spridda om kapitalets ursprung. Dessutom är troligtvis efterforskandet om vad kapitalet kommer från inte särskilt stort.

  En annan tanke. Tyvärr finns väl här en rätt stor risk/möjlighet att göra pengar vita.

   

  mvh

  lowtax

  LowTax