En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Nu har skatteverket utkommit med en skrivelse av hur värderingen ska ske:

Förmögenhetsvärdet ska baseras på tillgångar och skulder som inte anses tillhöra rörelsen, s.k. rörelsefrämmande förmögenhet. Frågan gäller därför primärt att bedöma bolagets behov av finansiella tillgångar för sin rörelse på såväl kort som lång sikt.

1) Samtliga former av finansiella tillgångar kan behandlas enhetligt. Det har alltså ingen självständig betydelse om tillgångarna avser bankmedel eller t.ex. obligationer, aktier eller fondandelar.2) Om bolaget bedriver rörelse i mer än ringa omfattning kan man vanligtvis förutsätta att finansiella tillgångar upp till 1 000 000 kr behövs för att säkerställa den fortsatta verksamheten.3) Kassalikviditeten är ett nyckeltal för att bedöma bolagets betalningsförmåga på kort sikt. Frågan om bolaget innehar rörelsefrämmande finansiella tillgångar bör aktualiseras först om kassalikviditeten överstiger 200 procent.4) Vid högre kassalikviditet får man göra en bedömning med hänsyn till förutsättningarna i det enskilda bolaget, främst baserad på kommande investeringsbehov.5) Skulder ska beaktas i den omfattning som de är hänförliga till rörelsefrämmande egendom.

läs mer här:http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2006/06/skrivelser20060314.4.1e92a90109fb231bdf8000492.html

Det är tråkigt att skatteverket har tvingats utfärda en sådan här regel, som både kommer att kosta mycket pengar att administrera, har inslag av godtycke då tillämpningen blir svår med svåra bedömningar av "rörelsefrämmande", samt kommer att orsaka mycket problem för företagen och försvåra näringslivet utveckling i Sverige då investeringar inte blir av pga högre kostnad.Slutligen har skatteverket tvingats konstatera:"Enligt Skatteverket medger inte lagstiftningens utformning att man fiktivt ska beakta den latenta skattebelastning som hade utlösts för ägaren om han istället hade överfört de specifika tillgångarna i bolaget till sin egna förmögenhet vid utgången av året."

Detta är en orättfärdig extrabeskattning av företagsägarna, och pekar på förmögenhetsskattens skadliga inverkan.Jag hoppas och gissar att förmögenhetsskatten kommer att försvinna inom några år.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 05, 2006

  Hej Mikael!

  Nu ser det ut som om Du skulle bli bönhörd. Den nya borgerliga regeringen torde ta bort lex Uggla.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB