En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/16546/a/200910

Pressmeddelande
5 oktober 2012
Finansdepartementet

Förslag om personalliggare för tvätteribranschen

Tvätteribranschen ska omfattas av samma krav på att föra personalliggare som
gäller för restaurang- och frisörbranscherna. Syftet med förslaget är att
minska förekomsten av svartarbete i branschen. Det föreslår regeringen i en
remiss som lämnas till Lagrådet idag.

Regeringen fortsätter arbetet med att bekämpa skattefusket. Flera åtgärder mot
odeklarerat arbete har redan genomförts genom jobbskatteavdraget,
skattelättnader för hushållstjänster och skattereduktion för ROT-arbete. Andra
genomförda åtgärder för att minska skattefusket är t.ex. krav på certifierade
kassaregister i kontantbranscherna. I det förslag som regeringen idag lämnar
till Lagrådet föreslås att personalliggare införs inom tvätteribranschen.

Förslaget innebär att näringsidkarna inom branschen löpande ska föra en
personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten.
Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i
verksamhetslokalen för att kontrollera personalliggaren. En kontrollavgift ska
tas ut om skyldigheten inte fullgörs.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2013.

Kontakt:
Petter Larsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
072-231 52 50

Marika Janvid Küchler, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 16 76

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Personalliggare för tvätteribranschen
(http://www.regeringen.se/sb/d/15678/a/200899)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg