En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag sålde min lägnehet 2007 och köpte en ny bostadsrätt och reavinsten blev 1 miljon. Jag hade hört att man betalar 0.5% ränta på reavinsten men jag betalar 1,6% enligt min skattedeklaration. Vet ngn hur detta hänger ihop och vad som gäller?

mvh

hamebr17

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 31, 2010

  Hej hamebr17!

  Den som har fått uppskov med beskattning av vinst vid bostadsöverlåtelse ska numera, varje år, betala skatt på uppskovsbeloppet. Den som har fått uppskov påförs en schablonintäkt i inkomstslaget kapital som är 1,67 % av det uppskovsbelopp som finns kvar vid ingången av inkomståret. Skatt tas ut med 30 procent av schablonintäkten. Skatten motsvarar ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

  Om du hade ett uppskovsbelopp på 1 000 000 kr vid ingången av inkomståret blir schablonintäkten (1,67 % av 1 000 000 =) 16 700 kr. Skatten på schablonintäkten blir (30 % av 16 700 =) 5 010 kr. 5 010 kr är ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet     1 000 000 kr.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 31, 2010

  Med nu gällande regler kan man alltså låna och betala skatten på uppskovsbeloppet och ändå gå med vinst om bankräntan man får är lägre än 3,26 %.

  Avgiften 5010 kr är en ej avdragsgill ränta.

 1. anon
  hamebr17
  nov 06, 2010

  Tack

  Kan jag delbetala reavinsts skatten eller måste betala hela beloppet?

  Jag tror att reavinsts skatten är 20-22% och jag måste betala 200000-220000 SEK, skulle jag kunna betala av t.ex 80000SEK första året, 60000SEK andra året och 60000-80000SEK tredje året? 

 1. anon
  Ove Grip
  nov 08, 2010

  Hej igen hamebr17!

  Du kan mycket väl göra en frivillig återföring av uppskovsbeloppet. Du ska då till din deklaration foga en blankett K2, där du på s. 2 i avsnitt J redovisar hur stor del av uppskovsbeloppet du vill återföra.

  Det återförda beloppet måste vara minst 20 000 kr och det uppskovsbelopp du därefter har kvar måste vara minst 20 000 kr.

   Skatten på det återförda beloppet blir 22 procent.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB