En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vad jag hört är att det från årskiftet är ändrade regler angående antal kunder ett fåmansföretag måste ha för att Erhålla F-skatt, dock har jag inte kunnat hitta något om detta.  http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/112369

Jag har en fråga angående anställning och konsultfakturering gentemot samma bolag.

Bakgrund

Aktiebolaget AB har fler än 100 kunder samt 10 anställda och är registrerat för F-skatt och Moms och säljer i huvudsak IT-tjänster och programvara.

Person X är anställd i Aktiebolaget AB och erhåller en vanlig månadslön för sitt arbete som IT-konsult vilket är mer än 1 basbelopp.

Person X är också delägare i Handelsbolaget HB (endast 2 delägare)

Handelsbolaget HB är registrerad för F-skatt och Moms.

Person X har också andra kunskaper inom ekonomi önskar fakturera dessa tjänster till Aktiebolaget AB genom Handelsbolaget HB som annan konsulttjänst.

Frågeställning

Då Handelsbolaget HB intäkter kommer bestå till det närmast av 100% av det som faktureras Aktiebolaget AB, så har tidigare lagstiftning föreskrivet att fåmansbolag bör/måste ha fler än 1-10 kunder för att det inte skall betraktas som ett förtäckt anställningsförhållande.

Denna lagstiftnings syfte är i huvudsak till för att skydda personer från att tvingas skapa bolag istället för anställning och då undvika de hårdare regler som gäller genom LAS etc. för anställningsförhållande gentemot ett konsultavtal mellan bolag.

Då både Aktiebolaget AB samt Handelsbolaget HB betalar sociala avgifter, egenavgifter(genom delägare) och skatt, vilket inte påverkar skatteunderlaget oberoende om det sker genom anställning eller fakturering.

Så är frågan om detta med den nya lagstiftningen från årsskiftet är tillåter att fakturera från Handelsbolaget HB för dessa ekonomitjänster utan att detta i ett senare skede betraktas som ett anställningsförhållande, varav Aktiebolaget AB då måste betala sociala avgifter + straffavgift för det fakturerat av Handelsbolaget HB.

 

2 Kommentarer
 1. anon
  tmostrom
  jan 12, 2009

  Skatteverkets svar

  Du kan finna en del svar på din fråga i Skatteverkets ställningstagande "
  Utfärdande av F-skattesedel efter ändrat näringsbegrepp" den 11 december
  2008 som återfinns på vår hemsida. Av vad som framgår under rubriken
  "Skatteverkets bedömning" framstår det som tveksamt att detta skulle
  bedömas som ett uppdrag. Bolaget vänder sig endast mot en kund och det
  framstår inte som att uppdraget skulle vara kortvarigt. Frågan är dock av
  komplex art och som framgår av ställningstagandet kan många fall inte
  avgöras förrän i efterhand.

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2008/stallningstaganden2008/13175130808111.5.69ef368911e1304a62580002042.html 

   

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 05, 2009

  Hej Tmostrom!

  De nya reglerna är luddiga till sin karaktär. Man kan se att det fr.o.m. 2009 blir lättare att få f-skattsedel. Det kan gå med bara en kund men det är inte säkert. det beror på omständigheterna. Vi får helt enkelt se hur Skatteverket och domstolarna kommer att tillämpa det nya regelverket. Jag tror det är en god idé den om ansöker om f-skattsedel gör en noggrann beskrivning av hur han avser att arbeta och anger alla relevanta omständigheter (antal kunder etc., anställningar etc.). Om han därefter på basis av lämnade, sanningsenliga och fullständiga uppgifter, beviljas f-skattsedel, bör han kunna lita på att den därefter inte ifrågasätts. Den som redan har en f-skattsedel och kommer i bryderi om han verkligen har rätt att använda den eller ej (t.ex beroende på ny verksamhetsinriktning), bör på motsvarande sätt kunna skriva ett brev till Skatteverket och be verket bekräfta att han har rätt att använda sin f-skattsedel.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB