En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag undrar lite kring möjligheterna med expansionsmedelsfond i samband med lån från ett handelsbolag. Om man tagit ut ett s.k förmånligt lån så minskar ju underlaget för expansionsmedelsfonden med motsvarande belopp vilket borde innebära att man i själva verket lika gärna kan ta ut det som eget uttag då skatten blir densamma ändå.

Men vad händer om lånet ej är ränteförmånligt? Antag följande situation:

- Du tar ut ett lån men betalar en marknadsmässig låneränta

- Pengarna som lånats kan investeras i en placering som ger högre avkastning än räntekostnaden, vilket innebär att nettot endast kapitalbeskattas

Eftersom lånet inte är ränteförmånligt - kan man då utgå ifrån att beloppet inte påverkar underlaget för expansionsmedel?

Om "lånet" endast sker mellan januari - december och således ej ligger kvar över årsskiftet - hur hanteras det då?

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  aug 15, 2010

  Hej Micke,

  Det verkar som om Du har räknat ut nåt bra men frågor om expensionsmedel och handelsbolag och lån är en ganska komplicerad fråga som är lite för avancerad för Forum.

  Men enligt inkomstskattelagen 33 kap 13 § så skall ju bara kapitalunderlaget minskas med lån till ränta understigande marknasmässig ränta så det förefaller för mig som om Du har rätt. Enligt samma lagrum ser Du att delägarens justerade anskaffningsutgift för andelen vid beskattningsårets utgång utgör kapitalunderlaget så om lånet tas och avvecklas under året torde kapitalunderlaget inte påverkas. men jag har inte gått på djupet i frågan som Du förstår.

  Inger

   

   

 1. anon
  Micke A
  aug 31, 2010

  Tack ändå för ditt svar!

  Det ligger kanske i gråzonen men troligt är att det inte finns några konkreta fall att utgå ifrån.

   /Micke