En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag ligger i tvist med min byggmästare efter fuskbygge. Huvudförhandling i tingsrätten beräknas ske i september. Parallelt med detta har vi erbjudit byggmästaren att köpa fastigheten dvs en form av uppgörelse. Sett ut ifrån detta ställer sig ett par frågor:

Om vi nu säljer huset, kan vi dra av i deklarationen de utgifter vi haft för advokatombud, besiktningar och konsulter mm mm?Eller kan dessa summor räknas in i själva huset som utgifter och på så sätt minska differensen mellan inköpspris och  försäljningspri?.Totalt har vi lagt ut ca 300.000 för detta och dessa pengar blir ju en förlust eftersom vi säljer huset till marknadsvärde.

Om nu det blir ett avgörande i tingsrätten och vi vinner tvisten, hur ser det då ut? De pengar vi stämt honom på behövs för att åtgärda huset för att det skall kunna slutbesiktigas. Skall denna summa beskattas? Om en viss del av skadeståndet är förseningsvite, utgifter för processen mm skall detta också beskattas?

Jag är tacksam om någon klok människa kan svara på detta då min advokat är osäker och den kontakt jag hade med skatteverket svarade ytterst ytterst svävande.....

R.S

1 Kommentarer
  1. anon
    lowtax
    maj 13, 2010

    Om inte advokaten vet och du inte får något bra svar från Skatteverket fordrar frågan en del utredning. Jag föreslår att du konsulterar skattepunkten då detta nog fordrar några timmars utredning.

    LowTax