En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej alla glada! Jag ær før tillfællet anstælld på SEB i Oslo och kommer vara det under en kort period i sommar. Mina frågor kommer røra den norska och den svenska deklarationen. Det ær enkelt; jag vill ha ut så mycket pengar som møjligt.

Kommer tjæna 43 200 NOK netto och jag jobbar under 6 veckor. Ferielønen antar jag beræknas på 12% av timlønen (180 NOK) * antal arbetsdagar (45) stæmmer det?

Bor i Linkøping (439 km från Oslo) och kommer åka stræckan 6 gånger. Lønar det sig att gøra avdrag før dubbelt boende osv, eller ær standardavdraget att føredra? Det finns ju också nåt minsteavdrag på 31 800 NOK. Innebær det att jag slipper skatta på 31 800 NOK av de 43 200?

Tar också CSN-lån. Behøver jag deklarera inkomsten i Sverige också? Enligt bidragsbrottslagen:
2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det ær ju ingen egentlig fara før att bidraget felaktigt betalas ut, eftersom fribeloppet ær 57 000 SEK. Ræknas det då, om man inte deklarerar i Sverige, som skattebrott (och dærmed restskatt som påføljd) eller spelar det inte alls någon roll?

 Jættetacksam før svar! Hoppas ni har en trevlig sommar!

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jul 17, 2009

  Hej David!

  Eftersom du arbetar i Norge och har norsk arbetsgivare så är det endast Norge som kan beskatta denna inkomst enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

  Då det gäller CSN-lån och fribelopp så är det viktigt att du räknar med den norska inkomsten och efter vad jag vet så är det bruttobeloppet och inte nettobeloppet du ska räkna med vid bedömning av fribelopp.

  För att kunna få svar på den norska beskattningen och avdragsproblematik i samband med den så rekommenderar jag dig ett besök på skattekontoret i Oslo.

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se