En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan, förmodligen har denna fråga redan kommt upp;

Ifall ett bolag startas som HB och de vinster bolaget genererats ligger kvar i bolaget. Sedan ombildas bolaget till AB, går det att "skicka över" pengarna/vinsterna, för att sedan göra aktieutdelning (3:12-regeln), utan att behöva beskatta pengarna utifrån ett HB (d.v.s. högre skattesats).

Fick även nys om att det krävs endast 50 000 i apportegendom för att starta ett AB from. 1a april. Påverkar detta storleken på schablonbeloppet som kan delas ut för ~40% skatt, än ifall bolaget har 100 000 i aktiekapital?

 

mvh Andreas

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  apr 23, 2010

  Hej Addeanton,

  Från och med den 18 april 2008 kan ett handelsbolag inte överföra tillgångar till ett AB utan att beskattning sker för skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde. Jag nämner detta som en information.

  Egentligen förstår jag inte Din fråga. Tidigare vinster i HB beskattas ju hos delägarna. Det finns inga obeskattade vinster kvar i HB såvitt jag förstår. Du kan inte överföra ett HB till AB under ett beskattningsår retroaktivt utan HB avslutas och delägarna beskattas.

  Beskattningen i AB enligt fåmansföretagsreglerna är inte så förmånliga. Du beskattas i kapital upp till ett gränsbelopp och därefter i tjänst med högsta marginalskatt 57 %.

  Det är riktigt att regringen har antagit regeringens proposition om sänkta krav på aktiekapital i privata bolag. från 1 april är aktiekapitalet minst 50 000 kr.  Det finns ingen bestämmelse idag som gör att man kan dela ut schablonbelopp till 40 % skatt. det måste syfta på äldre nu ändrade regler.

  Bästa hälsningar/Inger