En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Är inte så duktig på det här med skatterätt, särskilt inte internationell skatterätt som jag nu måste ha hjälp med..

Låt säga att jag har ett bolag (AB) i Sverige. Detta vill jag sälja men givetvis "slippa" så mycket skatt det går.

Jag bildar därför en motsvarighet till ett svenskt AB i landet X. Därefter förvärvar mitt bolag i landet X mitt AB jag har i Sverige. Sedan avyttrar mitt bolag i landet X mitt svenska AB till en intresserad köpare.

Vad gäller?

Är mitt bolag i landet X ett utländskt bolag eller ett svenskt? Vad är skillnaden mellan utländsk juridisk person och utländskt bolag?

Om det finns dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och X, är det då så att det gäller före den svenska interna skatterätten? Tillämpar de flesta stater både domicil-principen och källstatsprincipen som Sverige gör?

Låt säga att det framgår av dubbelbeskattningsavtalet att det är domicil-principen som skall gälla, kommer då den senare avyttringen i mitt exempel, (då mitt bolag i landet X avyttrar det svenska AB:t), att bli skattepliktigt i Sverige?

Vidare, på vilka tänkbara sätt skulle jag kunna beskattas i Sverige för utdelning från eller avytttring av mitt bolag i landet X?

Hoppas det är någorlunda lätt att förstå vad jag menar. Tacksam för hjälp omgående!!!!

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Sofia!

  Det var mycket på en gång! Den kritiska delen av sådana här transaktioner brukar vara att få ut de svenska aktierna ut Sverige. Även om en sådan utförsäljning görs för ett belopp som motsvarar omkostnadsbeloppet skall den enligt 53 kap. 6-8 §§ beskattas som om försäljningen skett till marknadsvärde. Den svenska lagtexten strider dock mot EU-rätten enligt RÅ 2002 not 210. Trots detta har den svenska texten inte ändrats!!! Under vissa förutsättningar bör alltså utförsäljning till ett holdingbolag i annat EU-land kunna genomföras.

  Men, det som är mest aktuellt idag är ändå att inte krågla med utländska holdingbolag utan att överlåta aktierna till ett nybildat svenskt aktiebolag för omkostnadsbeloppet. Det bör normalt kunna ske utan skattekonsekvenser. Därefter säljer det nybildade bolaget sina aktier för marknadsvärdet. Vinsten hamnar då i det nybildade bolaget. Enligt de regler som gäller sedan 1 juli 2003 är denna kapitalvinst som huvudregel skattefri för det nybildade bolaget och kan användas för nya investeringar.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB