En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Bolaget bedriver sedan juli ingen verksamhet men äger fastigheten vi bor i. Behöver konkreta råd eller tips om var jag kan hitta info angående försäljning av fastigheten tillbaka till oss själva. har givetsvis revisor men vill ända söka egen info.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 09, 2006

  Hej Silfver!

  Om det bolag Du äger, säljer en tillgång till Dig för ett pris understigande marknadsvärdet, skall bolaget uttagsbeskattas. Det innebär att bolaget beskattas som om det sålt tillgången för marknadsvärdet. Själv blir Du beskattad som om Du fått lön, dvs. i inkomstslaget tjänst. Bolaget får dessutom betala arbetsgivaravgifter. Ett alternativ till lön är att Du blir beskattad såsom för utdelning. Det sistnämnda förutsätter att det finns utdelningsbara medel och bolagsstämmobeslut. Jag känner inte på rak arm till något bra ställe där man kan läsa specifikt om överföring av bostadsfastighet. På något sätt bör Ni komma fram till vad som är marknadsvärdet av fastigheten och sedan köpa ut den för det beloppet. Naturligtvis får Ni räkna med att Skatteverket kan ha en annan uppfattning om vad marknadsvärdet är. Om Ni i deklarationerna för såväl bolaget som Er själva talar om hur Ni burit Er åt för att värdera fastigheten, kan Ni emellertid inte råka ut för obehagligheter i form av skattetillägg. Ni kan t.ex. värdera fastigheten till 133 % av taxeringsvärdet. I teorin skall nämligen taxeringsvärdet utgöra 75 % av marknadsvärdet (100/75=1,33).  Ett annat alternativ är att Ni ber en eller två oberoende värderare att lämna skriftlig(a) värdering(ar) av fastigheten. Om Ni tar in två värderingar, måste Ni naturligtvis redovisa båda till Skatteverket. Vanligen använder man i så fall genomsnittet av värderingarna.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB