En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag jobbar åt ett norskt flygbolag men bor i sverige. Jag har nu fått ett fribrev som innebär att jag bara betalar en sk trygdeavgift på 7.8% i norge. Den dras automatiskt och resten av lönen går in på mitt konto oskattat. Som jag har förstått det av svenska skattemyndigheten så måste jag göra en prel självdeklaration där jag anger min årsinkomst. Den ska räknas ut på det fullstora beloppet, alltså innan dessa 7.8% dragits. Sedan får jag en betalningsplan per månad med inbetalningskort för skatten.

 Nu är det så att varje kollega jag pratat med i samma sits (samt banktjänstemän som dessa kontaktat) säger att man inte kan bli tvingad att betala in skatt per månad på det sättet. Skatten ska in före slutet på året, sen spelar det ingen roll om du betalar per månad eller sätter in en klumpsumma i slutet på december.

 Planen är ju att sätta skattepengarna på ett konto eller lågriskfonder för då tjäna en extra hacka under årets gång och sedan betala in skatten. Stämmer det att detta är lagligt? Är jag tvungen att göra en preliminär självdeklaration? Vad jag förstår så har norge och sverige ett samarbete som ger skatteverket mina inkomstuppgifter automatiskt. Dessutom är det enklare för mig eftersom en stor del av inkomsten kommer som diverse tillägg och traktamenten, så jag vet inte exakt vad jag tjänar på ett år.

 Fråga nummer två är, om jag skattar i sverige på min bruttolön (alltså beloppet innan trygdeavgiften dragits) kan jag då göra avdrag för detta i sverige? Annars betalar jag ju sociala avgifter i både norge och sverige eftersom det dras svensk skatt som om dessa 7.8% inte fanns med i bilden.

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 16, 2010

  Hej husmusen!

  Det finns ingen lagreglerad skyldighet för dig att lämna en preliminär självdeklaratione, eftersom du inte tycks ha s.k. särskild A-skatt nu. Däremor kan Skatteverket, om verket upptäcker att du inte månatligen betalar in särskild A-skatt, förelägga dig att lämna en sådan självdeklaration. Då blir du skyldig att lämna en sådan.

  Du har rätt att göra allmänt avdrag i din svenska självdeklaration för den norska trygdeavgiften. Eftersom du i din anställning hos det norska flygbolaget ska omfattas av norsk socialförsäkringslagstiftning ska du inte betala sociala avgifter i Sverige.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Hans Larsson
  feb 16, 2010

  Hej1

  Jo, du är skyldig att under inkomståret månadsvis betala preliminär skatt, s.k. SA-skatt (särskild A-skatt), som utfärdas av ditt skattekontor. Du har rätt till avdrag för trygdeavgiften redan vid beräkningen av SA-skatten.

   Bestämmelsen om skyldighet att betala preliminär SA-skatt framgår av 4 kap. 5 § skattebetalningslagen

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  husmusen
  feb 16, 2010

  Man tackar, då ska jag lämna en preliminär självdeklaration och ange det totala belopp som jag förväntar mig att tjäna under 2010 efter det att trygdeavgiften är dragen.

   I specifikationen för mina rörliga ersättningar, traktamenten med mera så står det hur mycket som är skattepliktigt respektive skattefritt. Ska jag tolka det som att det bara gäller i norskt skattesystem och att jag ska räkna in alltihop som normal inkomst i sverige? Sedan får jag dra av detta senare enligt svensk modell?

 1. anon
  Hans Larsson
  feb 16, 2010

  Hej!

  Du ska till ditt skattekontor ange din bruttolön plus övriga ersättning som för traktament m.m. Du har sedan rätt till avdrag kostnader under tjänst för t. ex. resor, ökade levnadskostnader m.m. och då enligt svenska regler samt för trygdeavgiften under allmänna avdrag. Jag vill rekommendera dig att i samband med begäran om SA-skatt besöka skattekontoret så kan de hjälpa dig med avdragen redan vid den preliminära skatteberäkningen för år 2010.   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se