En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157953

 Pressmeddelande
16 december 2010
Finansdepartementet

Utredning om sänkt moms på vissa tjänster

Regeringen har i dag fattat beslut om direktiv till en utredning om sänkt moms på vissa tjänster. Utredningen ska ta fram ett lagförslag om sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) från 25 procent till samma nivå som livsmedel (i dag 12 procent).

Utredningen ska också redovisa vilka effekter detta kan förväntas ha på den
samhällsekonomiska effektiviteten, den varaktiga sysselsättningen och på
företagande. Vidare ska utredningen analysera om sänkt moms på vissa andra tjänster är en samhällsekonomiskt effektiv åtgärd för att öka den varaktiga sysselsättningen.

Ett delbetänkande om restaurang- och cateringtjänster ska lämnas senast den 15 mars 2011 och ett slutbetänkande senast den 31 oktober 2011.

Att sänka momsen för restaurang- och cateringtjänster var en av de reformambitioner som aviserades av regeringen i budgetpropositionen i oktober. En sänkning är inte aktuell förrän regeringen är trygg med att de offentliga finanserna uppvisar överskott och det finns ett varaktigt reformutrymme.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Sara Underskog, kammarrättsassessor
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 19 66

Helen Forslind, departementssekreterare
Skatteekonomiska enheten
08-405 37 44

Raisa Svensson, departementssekreterare
Skatteekonomiska enheten
08-405 29 67

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir.2010:132 Utredning om sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster
(http://www.regeringen.se/sb/d/12785/a/157942)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg