En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

http://www.regeringen.se/sb/d/14177/a/158502

Pressmeddelande
4 januari 2011
Finansdepartementet

Avtal om utbyte av information undertecknat med Liechtenstein

Sverige har undertecknat avtal med Liechtenstein om informationsutbyte i
skatteärenden. Avtalet gör det möjligt för Skatteverket och Liechtensteins
skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden. Avtalet är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med
projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Helena Winter
Rättssakkunnig
08-405 11 43

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Avtal mellan och Liechtenstein (http://www.regeringen.se/sb/d/14176/a/158500)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget