En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

När detta skrivs är Cypern mitt inne i en bankkris. Ännu vet ingen hur lösningen kommer att se ut. Det spekuleras bara kring ett antal tänkbara alternativ. Det verkar dock vara klarat att bolagsskatten kommer att höjas från 10 % till 12,5 %.

I detta sammanhang är det många som frågar sig om det längre lönar sig att ha bolag på Cypern. Då ska först sägas att det är ganska få företagare som har nytta av bolag utomlands överhuvudtaget. Se min blog "Svårt bilda bolag utomlands för att minska skatten", som jag skrev för några år sedan. Det som främst hindrar glädjen av att ha bolag utomlands är reglerna om fast driftställe samt de s.k. cfc-reglerna.

Reglerna om fast driftställe medför - för att uttrycka sig enkelt - att om ett utländskt bolag i själva verket bedriver sin verksamhet i Sverige, så ska också verksamheten beskattas i Sverige. Skattesatsen blir i sådana fall densamma som för svenska aktiebolag.

Cfc-reglerna innebär - förenklat - att inkomster hos bolag i vissa s.k. skatteparadis beskattas i Sverige hos svenska ägare oavsett om det aktuella bolaget lämnar utdelning eller ej. Cfc-beskattning är dock nästan aldrig aktuellt vad gäller cypriotiska bolag.

Många svenska företagare använde tidigare cypernbolag på så sätt att cypernbolaget tog emot utdelningar från svenska bolag varpå cypernbolaget lånade ut pengarna till svenska ägare. Jag rekommenderade aldrig detta upplägg och möjligheten täpptes till genom en lagändring för några år sedan. Numera beskattas sådana lån hos de svenska fysiska personer, som tagit dem.

Fysiska personer som ska flytta ut ur Sverige kan fortfarande ha stor nytta av ett bolag på Cypern eller t.ex. Malta. Det behöver inte röra sig om att flytta till just dessa länder. Även vid flyttning till många andra länder kan det vara en fördel att ha ett bolag kvar inom den europeiska unionen. Cypern och även Malta är länder inom EU, de har utmärkta skatteregler, dubbelbeskattningsavtal med ett mycket stort antal andra länder och engelska fungerar utmärkt som språk. Malta har visserligen en formell bolagsskattesats om 35 % men den kan för ägarna reduceras  på ganska enkelt sätt till endast 5%.

Intresset för att ha bankkonton i cypriotiska banker torde dock komma att bli minimalt i framtiden med tanke på vad som hänt. Vad jag vet är det dock inget som hindrar att ett cypriotisk bolag har sina bankkonton hos banker utanför Cypern. Skattemässigt torde detta inte ha någon betydelse ens om det cypriotiska bolaget har sitt bankkonto i svensk bank.

Skattepunkten AB hjälper gärna till såväl vid uppstart av bolag utomlands som vid hemtagning av pengar.