En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/13462/a/152959

Pressmeddelande
6 oktober 2010
Finansdepartementet

Protokoll om ändrat skattavtal med Luxemburg till riksdagen för godkännande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett protokoll med tillhörande
skriftväxling om ändring av skatteavtalet med Luxemburg. Protokollet och
skriftväxlingen undertecknades av finansminister Anders Borg och Luxemburgs
finansminister Luc Freiden i Bryssel den 7 september 2010.

Ändringarna i avtalet möjliggör ett utökat informationsutbyte i skatteärenden mellan länderna i enlighet med OECD:s standard. Denna internationellt accepterade standard innebär bl.a. att information ska kunna inhämtas och lämnas ut på begäran, utan hinder av banksekretess eller sekretess rörande ägarförhållanden. Det innebär att Skatteverket t.ex. kan efterfråga information som innehas av banker och finansiella institut i Luxemburg. De nya bestämmelserna i avtalet avses bli tillämpliga på
beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Förslaget lämnades i proposition till riksdagen den 6 oktober och regeringen föreslår att riksdagen godkänner protokollet med tillhörande skriftväxling. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2010/11:10 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg
(http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/152958)