En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag är en ung kille som starkt överväger att starta eget. I mitt fall inom IT-branschen. Jag har ingen erfarenhet av att driva ett eget företag så jag undrar: vilka råd skulle ni vilja ge till unga företagare så att den första tiden blir så obesvärligt och ekonomiskt som möjligt? Gärna tips som ni själva önskar att något givit er i början av era egna karriärer.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
VCism

7 Kommentarer
 1. anon
  kawasaki
  okt 14, 2006

  Oj, oj, det finns många råd att ge! Här är två:

  Skaffa en mentor (dvs. en erfaren företagare)

  Kommer du att tjäna stålar och expandera så driv ditt företag genom ett fåmansbolag som i sin tur ägs av ett svenskt holdingbolag. På så sätt får du initialt möjlighet att skatteplanera på den svenska hockeyrinken. När tiden är mogen kan du även bredda dig internationellt.

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej VCism!

  Ett mycket bra råd är att skaffa sig en mentor! Tänk också på att det är mycket svårare att skaffa sig kunder än man först tror. Den egna entusiasmen över den egna affärsidén delas inte av andra förrän efter sju sorger och åtta bedrövelser i form av marknadsföring. Tänk också på att skaffa en bra redovisingsbyrå som arbetar på ett modernt sätt. Se www.kontokontoret.se ! Utan ordentlig redovisning tappar Du greppet om ekonomin och skatterna!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Patrick (inte verifierad)
  jan 10, 2007

  Kawasaki: Hur fungerar ägandet rent praktiskt/skattetekniskt? Jag antar att medel inte kan flyttas  över till holdingbolaget/moderbolaget för investeringar innan skatt? Blivit lite nyfiken på det här med investmentbolag, är inte ute efter "snabba" klipp utan ett långsiktigt sparande i mer eller mindre "stabila" (om man nu kan säga så) traditionella bolag.

  Om jag sedan har ett bolag som lånar ut pengar till ett investment bolag för långsiktiga investeringar och vid en ev. försäljning utav inköpta aktier alt. inkommande av medel vid en aktieutdelningar, hur fungerar det skattemässigt? Ska 30 % skatt dras direkt vid försäljningen/vinsten eller ska bolaget som lånade ut pengarna TILL investeringarna ha sitt först?

 1. anon
  kawasaki
  jan 12, 2007

  Du måste först skilja på investmentföretag och förvaltningsföretag. Förstnämnda kategori är en skatterättslig form för sig och beskattas på ett annat sätt än ett fåmansaktiebolag. Ett fåmansaktiebolag kan vara ett förvaltningsföretag i den meningen att det i princip har som syfte att äga ett eller flera rörelsedrivande företag eller äga värdepapper. Om värdepappren är marknadsnoterade (tidigare bedrevs ju handel med aktie via aktiebolag) blir det fråga om kedjebeskattning. Om andelarna däremot är onoterade eller om holdingbolaget har minst tio procent av rösterna i det ägda företaget, kan du använda dig av de förmånliga reglerna rörande näringsbetingade andelar.

   

   

  Är andelarna näringsbetingade kan holdingbolaget skattefritt sälja sina andelar i de rörelsedrivande bolagen eller de onoterade andelarna. Samma sak gäller förresten om holdingbolaget är ett investmentföretag (som annars hade beskattats för en schablonintäkt om andelarna inte varit näringsbetingade). Utdelning blir också skattefri om det är näringsbetingade andelar det är fråga om.

   

   

  Jag är inte så bra på det här med lån mellan företag, men vad gäller återbetalning av lån m.m. kan jag inte se annat än att det är låneavtalet som styr återbetalningen och skattemässigt ska det vara marknadsmässigt. Civilrättsligt om jag inte missminner mig ska det inte få förväxlas med en utdelning (förtäckt vinstutdelning). Har holdingbolaget fått lån av utomstående företag för investeringar kan jag inte se något hinder att det återbetalas innan eventuell skatt eller efter eventuell skatt – det som regleras är ju skuldens storlek samt räntornas storlek.

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 16, 2007

  Hej Patrik!

  Din fråga är riktad till Kawasaki men jag kan inte låta bli att såga något litet.

  Om Du skall göra investeringar i marknadsnoterade aktier eller liknande bör Du överväga att äga dem direkt utan mellanliggande bolag. Anledningen är att aktiebolags vinster dubbelbeskattas, först hos aktiebolaget och sedan hos aktieägaren när utdelningen kommer. Om Du inte är verksam i betydande omfattning i det bolag Du investerat i, blir beskattningen endast 25 % alternativt 30 %.

  Investmentföretag är något mycket speciellt. Definitionen finns i inkomstskattelagen 39 kap. 15 §:

  "15 § Med investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening
  - som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar,
  - vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och
  - som ett stort antal fysiska personer äger andelar i."

  Investmentföretag är så gott som alltid stora marknadsnoterade bolag. Det mest kända är Investor.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Kille83
  jul 08, 2008

  Måste först säga att denna plats verkligen är intressant, tack för en bra sida.

   

  Håller absolut med om mentor men var hittar man en mentor? Har ni tips på det?

   

  Tack på förhand

  Abraham 

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 05, 2008

  Hej Abraham!

  Kontakta t.ex. Styrelseakademin eller gå med i någon lunchätarklubb typ Rotary, Full Gospel Business Men eller Lions.  Du kan också pröva att bli medlem i BNI.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB