En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Arbetade för ett brittiskt företag (inget permanent driftställe i Sverige), men var uthyrd till Sverige som konsult under ett (inkomst)år och fick en månadslön utbetald där (som deklarerades och beskattades i Sverige). Flyttade sedan till Australien (avregistrerades hos Försäkringskassan, och sade upp bostad, sålde bil etc.) Jag fick under det efterföljande året, då jag var bosatt i Australien, en bonus utbetald från min brittiske fd. arbetsgivare. Bonusen deklarerade jag, och beskattades för, i Australien, då min revisor hänvisade till dubbelbeskattningsavtal och artikel 15 (2).

 Stämmer det att dubbelbeskattningsavtalet gäller över exempelvis regler om SINK? Jag är osäker på om bonusen direkt kan hänföras till arbete i Sverige då den var delvis resultatbaserad, spelar detta någon roll?

 Tacksam för svar!

3 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jun 30, 2009

  Hej!

  Bonusen, som utbetalades var beroende på ditt arbete i Sverige föregående år. Denna efterskottsbetalning är skattepliktig i Sverige enligt SINK-lagen då du numera är begränsat skattskyldig i Sverige.

  Dubbelbeskattningsavtal tar över svensk intern lagstiftnig. Enligt avtalets artikel 15.2 skulle ersättningen endast beskattas i Australien - din hemviststat. Då något arbete inte utförts i Sverige under bonusåret och ersättningen är hänförlig till arbetet året innan då du var skattskyldig för löpande inkomst i Sverige så bör kanske även för bonusåret avtalets artikel 15.1 bli aktuell - beskattningsrätt för Sverige.  

  Jag kanske gör en alltför långtgående tolkning av avtalet och jag hoppas det kan finnas någon annan som kan ha synpunkter på detta.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  qwerty71
  jul 01, 2009

  Hej Hans (et al),

  Tack för ditt svar. Jag har givetvis även rådfrågat australiensiska experter i denna fråga och deras position är att då australiensisk skattelag inte kräver att en bonusbetalning härrör från arbete utfört i Australien, och då jag är så kallad 'tax resident' i Australien, så är det tillräckligt för att Australien ska ha beskattningsrätt. De menar att artikel 15 visserligen generellt medger att beskattning sker i det land där arbetet utförts men påpekar också att artikel 15 (2) tydligt specificerar att inkomst endast beskattas i det land där den skattskyldige har hemvist förutsatt att alla villkoren är uppfyllda (vilket de är i mitt fall för det år då inkomsten blev tillgänglig).

  Kan artikel 15 (1) verkligen gälla över artikel 15(2) i detta fall? Jag förstår den svenska positionen att 15 (1) ger dem rätten att beskatta inkomst som härrör från arbete i Sverige under ett visst år, men jag förstår också den australiensiska positionen att då denna inkomst blev tillgänglig under ett år då jag uppfyller alla villkor under 15 (2) så bör jag beskattas i det land där jag har hemvist (Australien).

  Har jag fastnat i mitten?

  Vänliga Hälsningar

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 15, 2009

  Hej qwerty71!

  Det här är inte någon alldeles lätt fråga. Vi hjälper dock gärna till och utreder saken som ett konsultuppdrag. Om Du är intresserad av detta, kontakta Skattepunkten AB 031 711 20 70 för en liten diskussion!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB