En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Driver ett AB sedan många år och planerar för nedtrappning och sedermera avslut av AB:et (frivillig likvidation). Har funderingar på att redan nu (fyllda 60) starta en enskild firma och arbeta vidare i denna istället för i AB. Tanken är att jobba 100 % i ytterligare 2 år för att sedan trappa ned succesivt tills jag lägger av helt vid 67. Mitt AB ska jag låta vara vilande tills dess och enbart plocka ut den möjliga utdelningen som byggts upp under ett antal år. Är detta ett bra upplägg med tanke på att det kommer att finnas ytterligare kapital, utöver den uppbyggda utdelningen, som skall plockas ut vid en likvidation? Och vad skulle skattesatsen bli på detta ytterligare kapital när det väl plockas ut?                                                                              Har bl.a tillfrågat min revisor men blir inte riktigt klok på vad som är bäst.

Hälsningar                                                                                                 Olderman

 

 

 

4 Kommentarer
 1. anon
  Fredassp
  nov 23, 2010

  Hej.

  Om du har ditt AB vilande i 5 år så beskattas du till 25 % av det som finns kvar i bolaget.

  Då du bedriver enskild firma klarar ditt AB från att bli smittat då man inte får bedriva liknande verksamhet i bolagsform. Så se till att plocka utdelning varje år. Upp till 127 tkr beskattas du med 20 %.

 1. anon
  Olderman
  nov 26, 2010

  Tack för det Fredassp.

  Vad menar du med att mitt AB inte blir smittat??  Den verksamheten jag nu driver i mitt AB (konsultverksamhet) har jag tänkt  fortsätta med i den enskilda firman. Vilka lagar styr då vad som anses "smitta"???

 1. anon
  Fredassp
  nov 26, 2010

  När man lägger ett bolag i "träda" får man inte driva liknande verksamhet som man gjorde i trädabolaget i ett annat bolag men i ditt fall är det ok då du bedriver liknande verksamhet i en enskild firma. Skatteverket är mycket noga med detta.

 1. anon
  lowtax
  nov 30, 2010

  Olderman

  Det finns två alternativ som jag ser det. Du kan lägga det bolag (låt oss kalla det DB) du har i dag i ett holdinbolag och sedan inte vara verksam i detta DB. Efter fem år, samt detta beskattningsår är andelarna inte längre kvalificerade. Via detta förfarande kan du fortsätta med verksamheten i ett annat aktiebolag, (någon smitta sker inte eftersom begreppet "samma eller likartad verksamhet" inte träffar denna situation.)

  Alternativ två som du nämner själv är att du inte är verksam längre i bolaget men bedriver verksamheten via en enskild firma. Någon "smitta", dvs att 3:12 reglerna skulle bli tillämpliga är inte möjligt eftersom dessa inte är tillämpliga på enskilda firmor.

  (Ett tredje alternativ är att du är anställd i ett bolag och utför dessa arbetsuppgifter som verksamheten kräver)

   I övrigt föreslår jag dig att vända dig till en skattejurist vid en välrenomerad revisionfirma, inte svantes revision i örebro eller liknande. För övrigt är revisorer generellt inte speciellt duktiga på 3:12-frågor, därför bör du vända dig till en skattejurist.

  LowTax