En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Obelånad fastighet. Far vill sälja till ett av barnen, och hyra huset av barnet tills den dag han inte är i livet alternativt inte kan/vill bo kvar längre.

 Alt 1 är att barnet köper hela fastigheten för 350 000 kr. Lån tas på hela beloppet.

Alt 2 är att barnet köper halva fastigheten för 175 000 kr och får den andra halvan (värderad 175 000 kr). Lån tas på 175 000 kr.

Alt 3 är att barnet köper halva fastigheten för 350 000 kr och får den andra halvan. Lån tas på 350 000 kr. Frågan är då om hela fastighetens värde räknas till 700 000 kr?

Frågorna som debatteras är dels vad som ger minst skattebörda för fadern, samt den eventuella möjligheten att skapa ett läge så att barnet slipper en framtida extrem vinstskatt när/om huset säljs om X år då priserna stiger rätt rejält i området, men utan att barnet ska behöva betala ett överpris nu pga det.

Taxeringsvärdet är 350 000 kr (och i ärlighetens namn undertaxerat) och huset är för X år sedan inköpt för 350 000 kr av fadern (från faderns mor).

Målet med hela övningen är givetvis att huset ska behållas inom familjen, och säkerställa att det enda barn som faktiskt vill bo där ska kunna göra det den dag fadern dör och inte riskera att hamna i en sits där barnet inte har råd att lösa ut övriga barn ur dödsboet den dag det är aktuellt och huset istället måste säljas till utomstående. 

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 26, 2011

  Hej Viktor V!

  1. Om barnet köper fastigheten för 350 000 kr anses det vara fråga om ett köp även inkomstskattemässigt, eftersom taxeringsvärdet är 350 000 kr.

  2. Om barnet köper halva fastigheten för 175 000 kr anses barnet ha köpt halva fastigheten för just 175 000 kr och fått den andra halvan i gåva.

  3 .Om barnet köper halva fastigheten för 350 000 kr anses barnet ha köpt halva fastigheten för 350 000 kr och ha fått den andra halvan i gåva.

  I fallen 1 och 2 får barnet vid en framtida försäljning en anskaffningsutgift på 350 000 kr. I fall 2 får barnet överta faderns anskaffningsutgift på 175 000 kr för den bortskänkta delen.

  I fall 3 får barnet en anskaffningsutgift på (350 000 + 175 000 =) 525 000 kr.

  Lånen saknar betydelse skattemässigt.

  Enligt 6 kap. 1 § ärvdabalken gäller att gåvor till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv efter arvlåtaren om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Regeln innebär att det som skattemässigt ska anses vara gåva ska avräknas vid beräkningen av barnets andelar av arvet efter fadern.

  Om marknadsvärdet är 700 000 kr anses barnet i fall 1 ha fått ett förskott på 350 000 kr och i fall 2 ett förskott på (700 000 - 175 000 =) 525 000 kr. Även i fall 3 anses barnet ha fått ett förskott på 350 000 kr.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB