En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Utdelning på kvalificerade aktier i fåmansföretag kan träffas av upp till ca 57 % skatt. Utdelning på onoterade, icke kvalificerade aktier beskattas med 25 %. Aktier i fåmansföretag anses kvalificerade om aktieägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det utdelande bolaget. Högsta förvaltningsdomstolen har under senare år avgjort en rad överklagade förhandsbesked som handlat om aktier i bolag som, efter överlåtelse av verksamhet, har gjorts vilande i mer än fem år.  Samma eller likartad verksamhet har då ansetts föreligga om det utdelande bolaget bedrivit passiv kapitalförvaltning och ett annat ägt bolag bedrivit rörelse där aktieägaren eller närstående varit verksam. Detta under förutsättning av att kapitalet i det kapitalförvaltande bolaget härrört från överlåtelse av verksamhet i vilken man själv eller närstående är eller under femårsperioden varit verksam. Den samlade verksamheten anses då ha fortsatt med följd att aktierna i det kapitalförvaltande bolaget varit kvalificerade även sedan femårsgränsen passerats. Denna praxis har nu bekräftats i ännu en dom.   

För den som vill fördjupa sig finns mer info här och här.