En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag står  precis inför att starta  eget - troligtvis enskildfirma - . Innan jag bestämde  mig för det hade jag planer på att  byta min 3 r ok   till 2 r o k . Men inför att starta  eget  så kommer jag att behöva ett kontor  o undrar om jag kan hyra  ut det till firman - mig själv - när det uppenbart är ett  rum över i bostaden. och inte behövs för mig själv.

 

om jag får det - blir intäkten hyra min personliga inkomst  i min deklaration  o  utgiften  hyra  avdargsgill  i firman?

 

om detta faller under endel tidigare inslag av att jag inte får hyra ut till mig själv -kan jag då hyra ett rum av någon annan i en grannlägenhet  o den uthyrararen tar upp det som inkomst   o jag får göra avdraget  i min firma? - ( att jag då tex byter till en mindre lgh för mitt boende o då inte kan ha kontor hemma)

Utgifter i förhållande  till inkomster. Naturligt är i starten att det finns utgifter  men sen  bör det bli inkomster finns det begränsningar  hur stora skillnader det får finnas mellan utgifter  o inkomster  o hur mycket minus man får gå ? antar att jag menar attman fortfarande får göra avdrag för moms..efter som jag personlig ansvarig så är det inte betalningen av skulderna som orsakat minuset jag syftar på.

Jag kommer behöva köpa in datorer endel programvaror mm.

 Finns det någostans riktlinjer för vad man får göra avdrag för  i olika slags firmor ? eller är det en bedömning i fall till fall? att man måste motivera det avdraget ? 

o en lite fråga till.. om jag fattat rätt så får jag dra av utgifter retroaktivt  innan firman registrerades om dom har med firman att göra eller direkt anknytning till att  den startade - tex har jag köpt endel facklitteratur programvaror mm

 

 Tack i förväg ! / zahra

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jan 03, 2009

  Hej Zahra!

  Det är alltid svårt att få avdrag för kontor i hemmet.  Se min blog i detta ämne http://www.skatter.se/index.php?q=node/395

  I huvudsak har man samma rätt till avdrag i alla företagsformer. Det finns dock skillnader - se min blog i detta ämne http://www.skatter.se/index.php?q=node/582

  Det är riktigt att Du kan få avdrag för underskott i firman under de första fyra åren såsom allmänt avdrag, om vissa villkor är uppfyllda. Så här lyder den bestämmelsen  (inkomstskattelagen 65 kap. 3 §):

  "Allmänt avdrag får göras för underskott det beskattningsår
  den skattskyldige börjar bedriva näringsverksamheten
  (startåret) och de fyra följande beskattningsåren. Avdrag får
  vart och ett av åren göras med högst 100 000 kronor.

  Avdrag får inte göras om

  1. den skattskyldige någon gång under de fem beskattningsåren
  närmast före startåret direkt eller indirekt bedrivit liknande
  näringsverksamhet, eller

  2. en fastighet på ägarens begäran enligt 2 kap. 9 § ingår i
  näringsverksamheten i stället för att vara
  privatbostadsfastighet.

  Den som förvärvar en näringsverksamhet från en närstående
  inträder i den närståendes skattemässiga situation när det
  gäller rätten till avdrag. Detta gäller dock inte om förvärvet
  sker genom köp, byte eller liknande förvärv från den
  skattskyldiges förälder eller far- eller morförälder."
  I och med att det är ett allmänt avdrag kan underskottet kvittas mot inkomst
  tjänst, om Du har en anställning bredvid firman under de första åren. 

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB