En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag arbetar på annan ort (ca 50 mil) från där jag bor. Jag har tagit ut tjänstebil som jag har där jag bor. då jag inte använder tjänstebilen under veckodagar, kan jag få lägre förmånsvärde?

 

mvh

Taaz 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 28, 2010

  Den möjlighet som finns är om utnyttjandet understiger 100 mil/år vid ett fåtal tillfällen då inget förmånsvärde behöver tas upp.

  Läs mer i Skatteverkets meddelande 2007:30

  Bilförmån bör anses föreligga i de fall den anställde använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om brukandet har begränsats t.ex. till att avse i huvudsak körning mellan bostad och arbetsplats.

  Bilförmån föreligger även om den anställde hyr bilen av arbetsgivaren eller i övrigt lämnar ersättning för det privata användandet. Hyresersättningen får då dras av från förmånsvärdet.

  Med bil avses både personbilar, även s.k. tung personbil med totalvikt över3 500 kg , och andra bilar (lätta lastbilar och liknande) som utnyttjas eller kunnat utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbilar som registrerats som lätta lastbilar.