En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått anställning som pilot av ett sk kontraktsbolag, dvs jag är anställd i ett "bemanningsföretag" med huvudkontor på Isle of Man eller något liknande och detta bolag hyr sedan ut min tjänst till ett europeiskt bolag.. i mitt fall på Irland. Vad är bästa valet?? Ska jag flytta till Irland, betala skatt där och stödja mig på ettårsregeln.. skatten på irland är ju väldigt låg.. Vad händer om jag bor kvar i Sverige.. Har läst igenom skatteavtalet mellan Sverige - Irland men det är väldigt svårt som lekman att få ett helhetsperspektiv.. vill helst få det rätt från början så att man inte drabbas av dubbelbeskattning etc.. Är det någon som har en bra lösning på detta problem?? Tacksam för svar.........

2 Kommentarer
 1. anon
  JurStud
  jan 21, 2007

  För att omfattas av ett-års regeln finns vissa krav. Du får till exempel inte vistas i Sverige i mer än 72 dagar om året, IL 3:10. Vet inte i vilken mån du avräkna skatt betald på Irland eller om det finns speciella regler för jobb på "luftfartyg". Finns ju en regel i 3:11 som exkluderar anställningar på luftfartyg i Swe, Danmark och Norge.

  Om du helt och hållet vill undvika svensk skatt är det säkraste nog att ser till att du blir begränsat skattskyldig. Med andra kapar alla band till Sverige. Ingen bostad här m.m. Du borde nog höra med en skattejurist. Ramert här är nog väldigt lämplig.

   

  Ps. Är bara student så du borde inte grunda några beslut på mitt svar. Invänta svar från någon annan.

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2007

  Hej Davidoff!

  Sexmånaders och ettårsregelerna  finns i inkomstskattelagen 3 kap. 9 §. Jag får citera den paragrafen samt 10 och 11 §§:

  "9 § En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).
  Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport.
   
  10 § Kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands räknas in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.
   
  11 § Sexmånadersregeln och ettårsregeln gäller inte för anställning ombord på svenskt, danskt eller norskt luftfartyg."

  Vad jag förstår skall Du arbeta på ett irländska flygplan. Då borde ettårsregeln kunna bli tillämplig om Du bosätter Dig på Irland och uppfyller övriga villkor. Det bäst vore dock om Du kunde utnyttja irländska eller brittiska eller något annat lands "remittance" regler. Det borde vare ganska enkelt för flygande personal. Då måste Du emellertid klippa alla band med Sverige. Hör gärna av Dig till mig (tel +46317112070) om Du vill ha handfast konsulthjälp.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB