En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Under senare tid har jag mer och mer blivit varse att papper kommer bort hos Skatteverket. Ofta är det hela deklarationer som försvinner. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på den enorma mängd papper som kommer in till Skatteverket varje dag. Detta kan dock förorsaka problem för den skattskyldige .

Om en deklaration försvinner får den skattskyldige betala förseningsavgift, om han inte kan bevisa att han lämnat in sin deklaration. Nu rör sig förseningsavgifterna inte om så stora belopp. Därför tycker jag att deklarationer fortfarande kan skickas på vanligt sätt.

En sak som många glömmer är dock att en bilaga till deklarationen kan försvinna hos Skatteverket. En försvunnen bilaga anses naturligtvis som aldrig inlämnad om det inte finns särskild anledning att tro att den fanns med i den ursprungliga deklarationen. En försvunnen bilaga kan medföra skattetillägg och kanske t.o.m. i extrema fall skattebrott. Se därför till att alla bilagor är noterade på huvudblanketten- t.ex. i fältet särskilda upplysningar. Skulle då en bilaga komma bort kan man hänvisa till att bilagan fanns med i den inlämnade deklarationen, eftersom den annars inte hade noterats på huvudblanketten.

Ibland upptäcker man att man gjort fel och vill göra en frivillig rättelse av tidigare inlämnad deklaration.

En frivillig rättelse kan förhindra uttag av skattetillägg och t.o.m. åtal för skattebrott. Därför kan sådana rättelse vara av mycket stor vikt. Det föranleder följande två reflexioner:

  1. Frivilliga rättelser måste verkligen är frivilliga. Här finns en ganska stor rättspraxis. Om t.ex. en rättelse sker efter det att den skattskyldige erhållit beslut om skatterevision, är rättelsen naturligtvis inte frivillig. Ett annat exempel på när en rättelse inte är frivillig är om dagstidningarna rapporterat att Skatteverket avser att göra en särskild granskning av ett visst område som berör den skattskyldige.
  2. Frivilliga rättelser måste komma fram till Skatteverket och får inte försvinna där. Om rättelsen kommer bort och det inte finns bevis på att den kommit Skatteverket till del, så anses naturligtvis den skattskyldige inte ha lämnat den. Enligt min mening skall därför den skattskyldige eller hans ombud alltid se till att han har ett bevis på att Skatteverket tagit emot rättelsen.

Använd rekommenderat brev för frivilliga rättelser eller lämna personligen in dem hos Skatteverket och be att få ett mottagningsbevis!

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!